Tungt år for forsikringsbransjen

Noen ganger peker alle piler nedover, og det gjorde det for 2018. Alt det positive vi selv opplevde var et mareritt for forsikringsselskapene. Ikke la dine personlige avtaler lide av at bransjen opplever nedgang.

For forsikringsbransjen var året 2018 året da alt gikk galt. Nordmenn fikk oppleve en fantastisk vinter og en minst like bra sommer. Samtidig skulle dette vise seg å ha føre til en skikkelig bakrus for forsikringsbransjen. Det var ifølge Finans Norge (FNO) tre faktorer som fulgte hverandre og som gjorde året tungt for forsikringsbransjen:

1) Vinteren 2018 var spesielt snørik i sentrale deler av Norge. Dermed ble det en del takskader. Her ble økningen på hele 50 prosent fra året før.

2) Sommeren var ekstrem tørr mange steder i landet som igjen ga en del brannskader.

3) Senhøsten ble svært fuktig. Dette ga en del ekstra vannskader som følge av vanninntrenging utenfra.

Bli medlem i Huseierne og få fem utgaver av Hus & Bolig med nyttig boligstoff.

Erstatningsbeløpet økte dermed betraktelig fra 2017 til 2018, og man ser at økningen er spesielt stor på bygningsskadene. Hus, hjem og hytte økte med nesten 25 prosent. Denne økningen skyldes for en stor del vinteren 2018 med snøtyngdeskader, samt høsten 2018 med vannskader som skyldes vanninntrenging utenfra etter ekstremnedbør, ifølge forsikringsbransjens egne tall.

Bevisst forbruker

Med dårligere inntjening for selskapene kan konkurransen bli tøffere. Derfor bør du være en bevisst forbruker, og kampen om lavrisikokunder kan bli tøff. Ikke slå deg til ro med å tro at forsikringsselskapet er din beste venn. De gir deg trygghet, men ingenting kommer gratis og de løper deg neppe ned for å gi deg bedre pris når marginene blir dårligere.

- Selskapene ønsker til syvende og sist å tjene penger. Derfor er forbrukerne nødt til å være bevisste kunder og shoppe forsikring, sier Agnes Bergo som driver uavhengig økonomisk rådgivning under navnet Pengedoktoren.

Derfor er det lurt å bruke sommeren til å få oversikt over dine egne forsikringer og hente inn tilbud fra selskapene. For at du skal få best mulig oversikt og best sammenlikningsgrunnlag må du gi selskapene den samme informasjonen.

- Når du har ordentlig oversikt over forsikringene du har, må du også sjekke at du ikke er dobbeltforsikret. Når du har fått ryddet opp i disse tingene er det mye lettere å vite hvilke forsikringer du skal ha handle, og dermed få likest mulig priser fra selskapene, sier Bergo.

Lavere overskudd i bransjen

- I følge innrapporterte tall til SSB, viser foreløpig resultat i norske skadeforsikringsselskaper et samlet overskudd på litt under 9 milliarder kroner før skattekostnad for 2018. Dette er nesten en halvering av resultatet fra 2017. Reduksjonen skyldes at både skadeprosenten og kostnadsprosenten har økt, skriver sjefaktuar skadeforsikring Kari Mørk i FNO.

De siste tre årene har premievolumet vært relativt stabilt, men fra 2017 til 2018 økte bruttopremien med 3 prosent. Økningen i premie fra 2017 til 2018 kan skyldes kombinasjon av volumvekst og behov for bedre lønnsomhet.

- Samlet erstatning i 2018 ble på rundt 600 millioner kroner. Til tross for mye snø vinteren og våren 2018 i Sør-Norge, ble det ingen storflom som man kunne frykte. Det meste av snøen forsvant i varmen som kom i mai. Det ble derimot en regntung høst. Av totalen for året på 600 millioner kroner, skyldes omtrent halvparten høstens uvær, skriver Mørk.