Tenk BSU året rundt

Gå til hovedinnhold

Tenk BSU året rundt

Rundt halvparten, 56 prosent, av de under 34 år har en BSU-konto. Det viser undersøkelsen Norsk finansbarometer som er utført av TNS Gallup.

En BSU-konto kan ha stor betydning både i forhold til å få lån og hvilken lånerente banken tilbyr. Ettersom Kravet til egenkapital ved boligkjøp har økt gir BSU-sparing en snarvei til oppspart egenkapital. Skattefradraget og gode rentevilkår gjør BSU til en svært gunstig spareform.

— Å spare i BSU får alltid stor oppmerksomhet når vi kommer til desembermåned. Å betale inn 20.000 kroner hver desember er en tung løsning for mange. Desember og januar er utgiftstunge måneder og da er det lurt å ha spart jenvt på BSU-kontoen hele året. Jevn sparing året gjennom med fast trekk er en oversiktelig og ikke minst overkommerlig måte å spare på, sier Neverdal.

Rekordbeløp i BSU-sparing

– Det er nordlendinger og vestlendinger som benytter BSU mest. På Vestlandet og i Nord-Norge sier 62 prosent av de under 34 år at de har en slik konto, mens landsgjennomsnittet er 56 prosent.

Videre er det kun små tegn på geografiske forskjeller. Samtidig ser vi også at de samlede BSU-innskuddene har passert 20 milliarder kroner, i følge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette er mer enn noen gang tidligere, og en økning på 15 prosent de siste 12 månedene.

Sparebeløpet i BSU-ordningen er betydelig utvidet de siste årene. Dette, sammen med skjerpede krav til egenkapital ved boligkjøp, har bidratt til den sterke innskuddsveksten.

— Sett i sammenheng med Finanstilsynets retningslinjer for boliglån, ville en ytterligere økning av beløpsgrensene i BSU-ordningen gi unge boligkjøpere enda større muligheter til å bygge opp tilstrekkelig egenkapital, sier Neverdal.
Maksimalt årlig sparebeløp er nå 20 000 kroner, mens maksimalt samlet innskudd er 150 000 kroner. Skattefradraget er 20 prosent av det årlige sparebeløpet, forutsatt at en har skattepliktig inntekt. Det betyr at skatten kan kuttes med opp til 4000 kroner i året om ordningen utnyttes maksimalt. I tillegg kommer de vanlige renteinntektene.


Ferie og skattepenger

— Mange unge mennesker har anledning til å sette av litt av ferie- eller skattepengene til dette. BSU-ordningen er svært fleksibel. Du behøver ikke spare et fast beløp hvert år. Du kan også sette inn penger flere ganger i året så lenge det samlet ikke overstiger maksimalgrensen for skattefradraget, påpeker Neverdal.

— Når du vil bruke pengene er du derimot bundet opp til å bruke de til boligformål. Dette må du kunne vise til i banken. Pengene kan for eksempel brukes til kjøp av bolig, kjøp av tomt, bygging av bolig eller nedbetaling av boliggjeld. I forbindelse med nedbetaling av gjeld er det en mulighet for å frigjøre kapitalen, sier hun.

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer