Boligsparing for ungdom (BSU) har lenge vært en populær ordning. Ungdom til og med 33 år kan spare flere tusen kroner i skatt ved å sette av penger på en BSU-konto.

Til nå har man maksimalt kunnet sette av 15 000 kroner i året på en BSU-konto. Det gis skattefradrag med 20 prosent av innbetalt sparebeløp. Det betyr at man har kunnet spare maksimalt 3 000 kroner i skatt årlig med denne ordningen

Nå utvides ordningen slik at det blir mulig å spare 20 000 kroner i året på en BSU-konto. Man kan dermed oppnå 4 000 kroner i skattelette.

Også grensen for endelig innbetalt sparebeløp økes. Før lå grensen på 100 000 kroner. Nå heves den til 150 000 kroner.