Statsbudsjettet 2009: Ligningsverdien på bolig øker

Gå til hovedinnhold

Statsbudsjettet 2009: Ligningsverdien på bolig øker

Selv om prisene på boligmarkedet er på full fart nedover, velger regjeringen å øke ligningsverdien på boliger og fritideseiendommer med ti prosent.

– Regjeringen foreslår at ligningsverdiene av bolig økes med 10 prosent fra 2008 til 2009 for å kompensere for manglende oppjusteringer i en periode med sterk prisstigning, heter det i Finansdepartementets innstilling til skatte-, avgifts- og tollvedtak. Samtidig videreføres sikkerhetsventilen, som vil hindre urimelige utslag i enkelttilfeller, hevdes det.

66 prosent økning med rødgrønn regjering

– Vi finner det urimelig og svært kritikkverdig at ligningsverdiene økes når boligprisene er på vei nedover, sier administrerende direktør Peter Batta i Huseiernes Landsforbund. – Helt siden regjeringen tiltrådte har den økt ligningsverdiene for boliger og fritidseiendommer. De ble første år økt med hele 25 prosent, deretter 10 prosent i to påfølgende år. I forslag til statsbudsjett for neste år foreslås det en ytterligere økning med 10 prosent. Det betyr at ligningsverdiene i løpet av fire år har økt med 66 prosent, hevder han.

Høy prisstigning over flere år

Ligningsverdien av bolig og annen fast eiendom fastsettes når bygget er nyoppført, og settes som oftest til om lag 30 prosent av eiendommens kostpris. Ligningsverdiene endres ikke i forbindelse med omsetning, men justeres prosentvis.

– Mens boligprisene for selveierboliger økte med om lag 167 prosent fra 1996 til 2008, har ligningsverdiene i den samme perioden kun økt med 91 pst. Dette har ført til at det gjennom mange år har bygget seg opp økte forskjeller mellom ligningsverdier og reelle omsetningsverdier. I perioder med prisstigning i boligmarkedet er det nødvendig å øke ligningsverdiene jevnlig for å unngå at prisøkningen på bolig bidrar til å øke skjevhetene i formuesskatten, hevder Finansdepartementet.

Departementet påpeker også at forholdet mellom ligningsverdi og markedsverdi varierer svært mye. Spesielt har dyre boliger i sentrale strøk ofte en ligningsverdi som er svært lav i forhold til markedsverdi.

Skal ikke overstige 30 prosent

– Økningene har ført til at mange huseiere har ligningsverdier som overstiger lovens øvre begrensning på 30 prosent av markedsverdi, og de risikerer dermed å betale en uriktig og for høy formuesskatt, påpeker Peter Batta. Men det er opp til hver enkelt huseier å påpeke overfor ligningskontoret at ligningsverdien på eiendommen er over 30 prosent av markedsverdi.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer