Statsbudsjettet 2009: Lettelser i arveavgiften

Gå til hovedinnhold

Statsbudsjettet 2009: Lettelser i arveavgiften

Nå kan du arve 470 000 kroner uten å betale et øre i avgift.

Tidligere i sommer skrev Hus & Bolig om endringene i arveavgiften som var ventet å komme i statsbudsjettet for 2009. Nå viser det seg at beløpet man kan arve fra sine aller nærmeste uten å betale avgift blir noe høyere enn først anslått.

Mens du i dag kan arve 250 000 kroner uten å betale arveavgift, kan du fra 2009 arve hele 470 000 kroner før arveavgiften slår inn. I dag er arveavgiften som slår inn etter bunnfradraget på åtte prosent for barn og foreldre; for andre ligger den på ti. Disse endres til henholdsvis seks og åtte prosent. 

Innslagspunktet for høy skattesats økes fra 550 000 kroner til 800 000 kroner. Etter 800 000 kroner må barn og foreldre betale ti prosent i arveavgift; andre femten.

Arver man en bolig til en verdi av 3 millioner kroner fra far og mor, vil man med de nye tallene spare 286 000 kroner i arveavgift. Etter de gamle reglene ville man måtte betale 428 000 kroner i arveavgift (8 prosent av 600 000 kroner og 20 prosent av 1 900 000 kroner). Med de nye tallene blir regnestykket langt gunstigere: Da skal staten bare ha 142 000 kroner (6 prosent av 1 600 000 og 10 prosent av 460 000).

— Over 90 prosent av alle som arver får lettelser med dette nye systemet, sier finansminister Kristin Halvorsen.

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer