Rett opp feil i skatteoppgjøret

Gå til hovedinnhold

Rett opp feil i skatteoppgjøret

For de fleste som leverte selvangivelsen på nett eller benyttet leveringsfritak, skal skatteoppgjøret være klart 22. juni. Skattebetalerforeningen anbefaler alle å kontrollere at det stemmer.

SJEKK: Sjekk skatteopggjøret, lyder rådet fra advokat Bård Erlend Hansen. Foto: Bo Mathisen.

- Vi vet at mange lar være å sjekke selvangivelsen – og det er ingen grunn til å tro at folk er flinkere til å sjekke oppgjøret. Spesielt de som får igjen på skatten er nok litt sløve til å kontrollere, de føler seg kanskje «heldige» som får tilbake penger. Men det kan jo faktisk hende at de burde ha tilbake enda mer. Det sier Bård Erlend Hansen, advokat i SBF Skatteadvokater (Skattebetalerforeningens heleide advokatkontor). Han anbefaler alle å kontrollere oppgjøret når det kommer.

 

Fravikelser

Gjorde du endringer i selvangivelsen? Dersom Skatteetaten ikke er enig med deg i endringene du gjorde i selvangivelsen, er hovedregelen at du skal ha fått varsel om dette før skatteoppgjøret.

Si for eksempel at du solgte bolig i ligningsåret, og at det sto i den forhåndsutfylte selvangivelsen at du skulle skatte av gevinsten ved boligsalget. Du mente derimot at du oppfylte vilkårene for skattefritt salg av egen bolig, og strøk opplysningene. Hvis Skatteetaten er uenig med deg, skal de ha sendt deg varsel om dette før skatteoppgjøret.

Det er bare dersom fraviket gjelder et lite beløp, og i enkelte andre tilfeller, at Skatteetaten ikke sender varsel. Uansett om du har fått varsel eller ikke, bør du følge med på hva som har skjedd med endringen din i oppgjøret.

 

Uteglemmelser

Dersom du ikke gjorde endringer, eller dine endringer er tatt til følge, skulle man tro at saken var grei. Men oppgjøret gir deg også en ekstra mulighet til å gjøre endringer eller føre opp uteglemmelser du ikke fikk med da du leverte selvangivelsen.

Hvis vi holder oss til eksempelet over: Du solgte bolig i ligningsåret, og det sto i selvangivelsen at du skulle skatte av gevinsten. Dersom du ikke rettet opp dette, men likevel oppfyller vilkårene for skattefritt salg, har du nå en sjanse til å korrigere dette.

Korrigeringen må skje ved at du sender en klage – innen klagefristen på seks uker etter datoen for oppgjøret. Da må skattemyndighetene behandle klagen. Hvis du venter til etter klagefristen, derimot, blir det opp til skattemyndighetene å avgjøre om de vil behandle den, eller ikke.

- Du bør også korrigere dersom du finner ut at en skattbar inntekt ikke er ført opp. Da unngår du tilleggsskatt dersom forholdet tas opp senere, sier Hansen.

 

Klage

Dersom du vil klage, er det viktig at klagen oppfyller visse lovkrav:

1)      Klagen må være sendt innen seks uker etter at skatteoppgjøret ble sendt deg (men tidligst 10. august.) Datoen for skatteoppgjøret fremgår øverst til høyre på skatteoppgjøret.

2)      Klagen må fylle lovens krav til form og innhold.

Det viktigste her er at du ikke sender klagen for sent. Ser du at det blir dårlig tid, må du søke om fristutsettelse innen utløpet av fristen.

- Det er bedre enn å sende inn en «foreløpig» klage. Dersom ikke denne foreløpige klagen i seg oppfyller lovkravene risikerer du nemlig at klagefristen er oversittet, sier Hansen.

 

Enkelt med elektronisk klage

Det er flere måter å sende inn klagen på, men det enkleste er kanskje å sende den elektronisk til skattemyndighetene, via kontaktskjemaet på skatteetatens nettsider. Da blir kommunikasjonen sporbar elektronisk.

Det er verdt å merke seg at i klagen er du ikke bundet av det du har sagt eller ikke sagt tidligere, altså ved innleveringen av selvangivelsen. Det er derfor du nå også kan fremlegge nye opplysninger du ikke fikk med i første omgang.

Det lokale skattekontoret behandler klagen. Dersom de er uenige med deg, kan du klage videre til skatteklagenemnda. Pass da på å få frem alle sakens sider og all dokumentasjon.

- Kommer saken for domstolene er utgangspunktet at retten ikke kan ta hensyn til nye opplysninger som ikke er kommet frem under ligningsbehandlingen, og det er kjedelig å havne i en situasjon der avgjørende bevis og dokumentasjon ikke kan benyttes, sier Hansen.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer