NEF avslutter samarbeidet

Gå til hovedinnhold

NEF avslutter samarbeidet

Styret i Norges Eiendomsmeglerforbund trekker seg nå ut av samarbeidet rundt eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk.

- Eiendomsmeglere blir ofte beskyldt for å snakke boligprisene oppover. Våre medlemmer er de beste til å finne den som betaler mest for boligen, men vi påvirker ikke boligprisutviklingen over tid, sier styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund Tormod Boldvik.

NEF ønsker å korrigere oppfatningen om at det er eiendomsmegleres fokus å snakke boligprisene oppover.  

- NEF vil fremover fokusere på andre sider av boligmarkedet med tanke på hva som er viktigst for forbrukere, myndigheter og medier fremfor de månedlige endringene i boligprisene.

Inntar kommentatorrollen

NEF startet opp arbeidet med boligprisstatistikk allerede i 1985, og har siden det vært med på å legge frem tallene på månedlige pressekonferanser.

I tiden som kommer vil det være Eiendomsmeglerforetakenes forening, Eff, som alene representerer bransjen på presentasjonene av boligprisstatistikken.

NEF har inntil nå vært delaktig i fremleggelsen av den månedlige boligprisstatistikken.

NEF tar i denne sammenheng en kommentatorrolle på linje med andre aktører, men vil altså ikke fortsette å være med på selve fremleggingen og pressekonferansene i forbindelse med de månedlige tallene.

-Vår opplevelse er at Eff på en god måte har besørget utarbeidelse av boligprisstatistikken fra måned til måned. Vi har full tillit til at de også på egen hånd vil videreføre presentasjonene av boligprisstatistikken på en ryddig og informativ måte. Vi ønsker dem lykke til videre med dette arbeidet, sier Boldvik.

Vil fremdeles være synlige

Norges Eiendomsmeglerforbund har i dag nærmere 2700 medlemmer fordelt over hele landet, og det er kunnskapen som alle disse sitter inne med forbundet nå ønsker å benytte seg mer av.

- Fremover kommer vi til å vektlegge og ha et bredt perspektiv på boligmarkedet. Vi vil benytte oss av kunnskapen vi besitter gjennom våre medlemmer i for eksempel undersøkelser som Meglerinnsikt/Nordic Housing Insight, sier Boldvik.

Han sier at NEF skal være leverandør av kvalifisert informasjon knyttet til eiendomsmeglingsbransjen på den ene siden, og forbrukernes interesser på den andre.

Boligprisstatistikken:

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk blir presentert av 
Eiendomsmeglerforetakenes Forening, Eff, i samarbeid med Eiendomsverdi og FINN. 

Tidligere har NEF presentert den månedlige statistikken sammen med Eff på pressekonferanser, men det blir det nå slutt på.

Selve statistikken produseres to til tre virkedager før månedsslutt, så alle tall som inneholder informasjon om den siste måneden er derfor foreløpige.

Tallene for den nest siste måneden revideres månedlig slik at man også får med observasjonene for de to siste virkedagene. Vanligvis får ikke revisjonen store utslag på tallene. 

Statistikken omfatter boliger som er annonserte på FINN, det vil si ca. 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år. 

I tillegg presenteres det fritidsboliganalyser to ganger i året. Det er en for fritidsbolig på fjellet i februar rundt vinterferien, og en for fritidsbolig ved sjøen rundt St.hans. 

Kilde: Eff