Mer å rutte med fremover

Gå til hovedinnhold

Mer å rutte med fremover

Ingen rentehevelser fra Norges Bank før neste år, og fortsatt stigning i boligprisene.

TUSENLAPPER: Det er forventet at nordmenn får mer å rutte med fremover som følge av sterk vekst i disponibel realinntekt. Foto: Stig- Espen Soleng.

Lave renter, lav arbeidsledighet og god reallønnsøkning, Norge går som det suser.

Det fører  til at norske forbrukere får enda mer penger å bruke de neste par årene, og økonomene tror at boligprisene vil fortsette å øke samtidig som det private forbruket skyter ny fart.

Dette kommer frem i «Økonomisk oversikt» fra Nordea Markets.

Prognosene viser at Norge nådde veksttoppen i fjor og at det blir litt lavere vekst i BNP i år og neste år, men det er ventet en solid reallønnsvekst som økonomene forventer vil påvirke det private forbruket.

Mer moderat boligprisvekst

Boligprisene er høye og boligbyggingen har steget kraftig.

Økonomene i Nordea venter videre oppgang i boligprisene i år, men i et noe avdempet tempo.

I år venter økonomene i Nordea Markets en prisøkning på 6 til 8 prosent, og neste år 4 til 6 prosent.

Men de sier samtidig at de vurderer risikoen for en nedgang i boligprisene som betydelig når en ser noen flere år fram i tid.

Renten vil stige etterhvert

Renten forventes uendret fremover.

Nordea skriver at regulatoriske krav overfor bankene gjør at det ligger an til ny utsettelse av første rentehevning fra Norges Bank.

Makroøkonomene forventer at renten fra Norges Bank vil ligge rolig fram til mars 2014, og at det deretter kommer forsiktige renteøkninger.

loo@huseierne.no

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer