Leiligheter
BOLIGDRØMMEN: Mange unge drømmer om å eie bolig, og mange foreldre vil gjerne hjelpe til hvis de kan.

Hvordan hjelpe barna inn på boligmarkedet?

Mange foreldre ønsker å hjelpe sine håpefulle inn på boligmarkedet. Men på hvilke måter kan man hjelpe, og hvordan er det best å gjøre det?

- Dette får jeg spørsmål om hele tiden. Daglig. Det er utrolig mange som tenker på og ønsker å hjelpe barna sine med boligkjøp.

Det sier «Pengedoktoren» Agnes Bergo. Hun er uavhengig økonomisk rådgiver, og har svært stor pågang fra foreldre som lurer på hvordan de kan hjelpe barna sine. Men mange kommer også med en følelse av at de ikke har noe valg – at de hjelpe sine voksne barn.

- Det har blitt et voldsomt press på foreldre om å bidra til bolig til barna. Jeg vil understreke at det er faktisk ingen plikt for foreldre å hjelpe barna med bolig. Det blir av og til fremstilt sånn, spesielt i mediene; som om alle foreldre har lyst, mulighet og evne til å hjelpe alle sine barn. Men mange foreldre sitter der med flere barn og dårlig forventet pensjon og har ikke råd til å bidra til barnas bolig. Det er viktig å huske på, sier Bergo.

Har du spørsmål om bolig og økonomi? Som medlem av Huseiernes Landsforbund får du gratis rådgivning!

Søsken

Det første man bør vite er altså at man ikke på noe vis er forpliktet til å hjelpe. I forlengelsen av dette er det viktig for folk som har flere barn å vurdere på hvilken måte de kan hjelpe slik at det blir likt for alle søsknene.

Agnes Bergo"Pengedoktoren" Agnes Bergo.- Jeg har hatt kunder som har hjulpet eldstemann så mye at de ikke klarer å hjelpe de yngre i like stor grad. Slikt blir det uvennskap i familien av, og de fleste foreldre vil vel så langt som mulig forsøke å unngå dårlige følelser mellom søsken, sier Bergo.

Uansett hvilken form for hjelp du lander på, bør du altså kalkulere inn at du for eksempel om tre år må kunne hjelpe lillebror på samme måte som du hjelper storesøster i dag.

 

Pant

Når man skal bidra til å få barna inn på boligmarkedet er det ulike måter å gjøre det på. En relativt vanlig måte er å la banken ta pant i foreldrenes bolig.

- Dette alternativet betyr at foreldrene ikke trenger å bidra med penger. Samtidig er en pantesikkerhet i boligen den beste form for sikkerhet en bank kan få, sier Bergo.

Tar banken pant i mors og fars bolig, betyr det at den vil kunne kreve at de må selge boligen dersom poden ikke klarer låneforpliktelsene sine. Setter ikke dette mor og far i en svært sårbar situasjon?

- Jo, det kan man si, men pantobligasjonen skal bare være på toppen av lånet. Hvis barnet får problemer, klarer forhåpentlig foreldrene å løse problemene uten å selge, sier Bergo.

Det er nemlig slik at man kan – og bør – stille sikkerhet bare for en del av lånet.

- Men hva om man som foreldrene har en pantobligasjon på boligen og så får lyst til å flytte? Må de man selge sin bolig med en panteheftelse?

- Foreldrene kan søke banken om å få overført panten til neste bolig, men banken er ikke forpliktet til å foreta en slik overføring. Det vil være en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Så det er klart at man vil være mindre fri med en slik heftelse på boligen enn man er uten, sier Bergo.

Vil man la banken ta pant i egen bolig bør man altså tenke igjennom hva man skal gjøre ved et eventuelt samlivsbrudd, eller dersom man får lyst til å flytte til en mer lettstelt leilighet eller vil ha muligheten til å bosette seg i andre deler av landet i årene fremover.

 

Gave og lån

En annen måte å bidra på er – dersom man har rede penger – å gi forskudd på arv eller gave, som barnet kan bruke som egenkapital. Dette er skattefrie kroner, men dersom beløpet er over 100 000 kroner, må barnet føre det på skattemeldingen.

Leilighet, interiørEgen leilighet: Å komme inn på boligmarkedet er ikke lett. - Dette er enkelt og greit for å gi skattemyndighetene beskjed om hvor disse pengene kommer fra, sier Bergo.

Dersom man ikke vil gi bort pengene, kan man gi poden et lån.

- Men pass på å ha en skriftlig lånekontrakt! Der må det blant annet fremgå om det skal være renter på lånet, og hva renta skal være, samt nedbetalingstid. Det kan eventuelt legges inn i kontrakten at lånet skal nedbetales når leiligheten selges, men da bør man også ha et tidsperspektiv på dette, for eksempel at salget må skje om senest fem eller ti år, sier Bergo.

Barnet må da føre opp i sin skattemelding at han har gjeld til foreldrene, mens foreldrene på sin side må føre at de har en fordring på barnet. Mange foreldre «glemmer» å føre opp fordring på barnet. Agnes Bergo understreker at det er skattesnyteri å unnlate å gi disse opplysningene, som blant annet vil ha innvirkning på formuesskatten:

- Om dere som foreldre ikke fører denne fordringen i skattemeldingen vil formuen deres fremstå som lavere enn den er, og dere vil dermed betale for lite skatt, noe som er rent skattesnyteri, sier Bergo.

 

Sameie

Dersom man har økonomi til det, vil en god måte å hjelpe til på være å gå inn som medeier i en leilighet.

- Dette er egentlig den varianten jeg liker best: At barnet og foreldrene eier halvparten av leiligheten hver. Da må barnet finansiere halvparten selv med lån og egenkapital, sier Bergo, som trekker frem dette som en veldig god løsning.  

En av grunnene til at denne løsningen gjerne fungerer godt, er at det ofte vil være slik at den unge etter hvert finner seg en partner og at de vil bo sammen. Da kan denne samboeren enkelt kjøpe ut foreldrenes andel til markedspris. Vil de to unge heller kjøpe noe annet sammen deler barnet og foreldrene bare gevinsten likt når leiligheten selges. Dersom det ikke kommer en samboer på banen, og barnet fortsetter å bo der, vil hun sannsynligvis etter hvert få økonomi til å kjøpe ut foreldrenes andel. Om det skal skje til markedspris eller en litt snill pris må man finne ut av – blant annet med henblikk på de andre barna, som i så fall må kompenseres på samme måte.

Husk at dersom du eier en andel i en leilighet som blir solgt uten at du selv har benyttet den som egen bolig i minst ett av de siste to årene, så får du skatt på gevinsten. I 2018 er den skatten på 23 prosent.

 

Kausjon er risikofylt

Mange foreldre lurer på risikoen ved å kausjonere. «Pengedoktoren» anbefaler ikke foreldre å kausjonere for barna.

- Å kausjonere betyr å love banken at dersom barnet ikke klarer å betjene lånet, vil foreldrene overta låneforpliktelsen. Det anbefaler jeg aldri: Det er jo en blankofullmakt som sier at mor og far overtar om barnet ikke klarer. Og det handler ikke om at man ikke stoler på barnet sitt, men det er så mye som kan skje; det kan være ting med helsen, han kan miste eller skifte jobb, eller få en dårlig kjæreste som innvirker på pengebruken – det kan være helt uforutsette ting som dukker opp. Derfor vil jeg virkelig ikke anbefale foreldre å gå inn på en slik avtale, sier Bergo.

Foreldre som velger å kausjonere for sine barn bør ha et realistisk bilde av hvorvidt de kan klare å overta hele låneforpliktelsen. En avtale om kausjon vil i verste fall kunne velte foreldrenes økonomi dersom barnet ikke klarer sine forpliktelser.