Gratis depositumskonto

Gå til hovedinnhold
AVTALE: Administrerende direktør Morten Meyer (t.v.) i Huseiernes Landsforbund og administrerende direktør Gunnar Hovland i BN Bank undertegnet avtalen om gratis depositumskonto og husleiekonto for Huseier-medlemmer.

Gratis depositumskonto

Nå får du som er medlem av Huseiernes Landsforbund gratis depositumskonto og husleiekonto i BN Bank.

Som medlem i Huseiernes Landsforbund er det gratis å opprette både depositumskonto og husleiekonto i BN Bank. 

Kontoen bestilles på nett hos BN Bank, og både utleier og leietaker signerer enkelt med BankID.

Gå rett til gratis opprettelse av konto her >>

Slik fungerer det

Etter inngåelse av skriftlig leieavtale, er det vanlig at leietaker og utleier i fellesskap oppretter en depositumskonto. Depositumbeløpet er utleiers sikkerhet for eventuelle skader eller skyldig husleie i leieperioden.

Siden det er utleier som er ansvarlig for å opprette depositumskonto, så er det også utleier som må dekke kostnaden med å opprette den.

Kontoen opprettes i leietakers navn, men disponeres av leietaker og utleier i fellesskap. Merk at det er leietager som eier kontoen selv om den opprettes av utleier, så leietager skal ha rentene.

Ingen kan ta ut penger uten den andres samtykke. Begge parter har innsynsrett på kontoen, men depositumet er sperret i leieperioden.

Husk at som utleier kan du kreve depositum inntil seks ganger månedlig husleie, men det vanlige er tre måneders leie.

Ingen begrensning på antall kontoer

Bård Idar Kvam, leder for produkt og kreditt i BN Bank, forteller at løsningen med gratis depositumskonto for medlemmer av Huseiernes Landsforbund ble satt i drift i begynnelsen av juni.

– Vi håper at dette er et tilbud som mange vil benytte seg av. Vi ser at det er mange som har etablert seg som husleiekunde via HLs hjemmesider. Noen har etablert flere depositumskontoer allerede, mens andre har en konto eller ikke er ferdig med signeringsprosessen ennå.

Det er ingen begrensning på hvor mange depositumskontoer du kan opprette, så hvis du leier ut flere enheter så er det mye å spare.

– Det er ikke satt noe tak på dette fra vår side, men husk at tilbudet bare gjelder den selvbetjente løsningen i nettbanken, sier Kvam.

I tillegg må begge ha Bank ID.

– Så det kan være lurt å sjekke med leietager om vedkommende har Bank ID før man setter i gang, avslutter han.