Enda gunstigere med BSU

Gå til hovedinnhold

Enda gunstigere med BSU

Nordmenn sparer som aldri før i BSU. BSU-sparingen har økt med 30 prosent de to siste årene, og er nå på over 43 milliarder kroner.

BSU: Det har aldri vært gunstigere å spare i BSU sammenliknet med alternativene.

Tall per mai 2016 fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at bankinnskudd til BSU har økt med 10 milliarder de to siste årene, fra 33 til i overkant av 43 milliarder kroner. Veksten har vært to til tre ganger sterkere enn veksten i ordinære bankinnskudd.

76 prosent av de som oppgir at de har Boligsparing for unge, sier at de satte inn penger på kontoen i løpet av det siste året, i følge tall fra Finansbarometeret som TNS Gallup har utført i samarbeid med Finans Norge. I 2012 var andelen 68 prosent.

– Det er særlig tre forhold som gjør at boligsparing for ungdom (BSU) nå øker kraftig, mener kommunikasjonsdirektør i Finans Norge, Jan Erik Fåne:

•Veldig mange vet nå at man må spare for å få nok egenkapital til å komme inn på boligmarkedet.
•Det er svært lave renter andre steder, så BSU er blitt enda mer gunstig enn tidligere.

•I tillegg har Stortinget økt beløpsgrensene som gjør at man kan spare mer totalt sett.

Enda gunstigere
Det generelt lave rentenivået gjør at BSU er blitt enda gunstigere sammenliknet med vanlig bankinnskudd enn hva det var tidligere.

Her er ti ting du kanskje ikke visste om BSU-ordningen.

1. BSU-kontoen må være opprettet før boligen er ervervet (kjøpt, arvet eller fått i gave) eller bygd. Men du kan fortsette å BSU-spare selv etter dette, såfremt du ikke foretar uttak fra kontoen og du fortsatt er innenfor maksimal sparegrense og alder (33 år eller yngre).

2. Når boligen er ny, kan innestående på BSU-kontoen benyttes til egenkapital og/eller betaling av renter og avdrag på lån til den faste boligen.  Men det er ikke krav om at lånet er benevnt boliglån av långiver eller er sikret med pant i huset, men lånebeløpet må være benyttet til erverv av boligen. Du må selv sannsynliggjøre at lånet er et boliglån.

3. Som erverv av ny fast bolig regnes også bolig som er bygget etter at kontoen ble opprettet, på tomt ervervet før BSU-kontoen ble opprettet, eller som var under (ny)bygging før BSU-kontoen ble opprettet men som først ble ferdig etter dette.

4. Det er ikke lov til å anvende BSU-sparingen til kjøp av, eller nedbetaling av gjeld på fritidsbolig uten at vilkårene for skattefradrag brytes. Det er heller ikke lov til å bruke BSU-pengene til å betale påkostninger og vedlikehold.

5. Du kan fritt flytte BSU-kontoen fra en bank til en annen, så fremt innskuddsbeløpet overføres direkte mellom bankene. Du kan altså ikke selv ta ut BSU-pengene fra en bank, og deretter sette dem inn på nyopprettet BSU-konto i annen bank.

6. Det er ikke krav om at du skal inngå avtale med banken om en spareplan. Du kan, innenfor vilkårene (alder, årlige og totale beløpsgrenser og uttaksregler), selv velge hvor mange år du vil spare, hvilke år du vil spare, når på året du vil spare og hvor mye du hvert år vil sette inn på BSU-kontoen. Du kan for eksempel be banken trekke deg 1 000 kroner i måneden og sette på BSU-kontoen, slik at det årlige BSU-innskuddet blir 12 000 kroner – med et skattefradrag på 2 400 kroner.

7. Skattefradraget gis i skatt på inntekt og i trygdeavgiften, og ikke i skatt på formue. For å få det maksimale skattefradraget, 5 000 kroner, må du i 2016 minst ha en lønnsinntekt på ca. 70 000 kroner.

8. Er dere gift, gis fradrag først i skatten til den ektefelle kontoen er registrert på. Udekket fradrag overføres til fradrag i den andre ektefelles skatt. Dette gjelder selv om den andre ektefelle er 34 år eller eldre.

9. For mange unge er altså de høye BSU-rentene skattefrie. Eksempel: En person som i 2016 har en lønnsinntekt på 70 000 kroner, og har 5 000 kroner i renteinntekter fra BSU-kontoen. Vedkommende må i utgangspunktet betale trygdeavgift på lønnsinntekten (8,2 prosent, tilsvarende ca. 5 000 kroner), men denne skatten reduseres dersom vedkommende gjør maksimalt innskudd på BSU-kontoen. Det blir derimot ingen skatt på renteinntektene fordi minstefradraget og personfradraget gir null i alminnelig inntekt.

10. BSU-innskuddet kan ikke gis bort eller frivillig stilles som sikkerhet, for eksempel for et lån. Men det er unntak ved overføring av BSU-kontoen til ektefelle ved separasjon eller skilsmisse. Den ektefelle som overfører sin konto til den andre, kan opprette ny BSU-konto på vanlig måte, og spare inntil 300 000 kroner på denne, uavhengig av tidligere innbetalinger på den overførte BSU-kontoen.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer