Vil ha ikke-kommersiell boligsektor

Gå til hovedinnhold
Partileder: Bjørnar Moxnes. Foto: André Løyning.

Vil ha ikke-kommersiell boligsektor

Rødt vil redusere maksbeløpet på BSU-sparingen, og vil samtidig at ordningen kun skal brukes ved førstegangskjøp. De vil også innrette eiendomsskatten slik at den får en sosial profil.

1. Hvor mye bør man kunne spare årlig og totalt gjennom BSU-ordningen?

Vi ønsker å redusere maksbeløpet, men har ikke tallfestet hvor mye. Vi ønsker å knytte ordningen utelukkende til førstegangskjøp.

2. Har partiet forslag til støtteordninger for ungdom og førstegangsetablerere?

Vi vil opprette en ikke-kommersiell boligsektor, der boligbyggelag pålegges å bygge en andel av nye boligprosjekter som holdes utenfor det vanlige markedet og selges til kostpris. Førstegangsetablerere og ungdom skal ha førsteprioritet når man selger denne boligen. Boligbyggelaget har gjenkjøpsplikt i denne sektoren, og gjenkjøpsprisen vil være kjøpsprisen pluss prisutvikling.

3. Vil partiet redusere eller avvikle dokumentavgiften?

Nei.

4. I dag er den kommunale eiendomsskatten en bruttoskatt som ikke tar hensyn til boligeierens gjeld, inntekt eller betalingsevne. Vil partiet endre eiendomsskatteloven slik at dette blir en nettoskatt?

Nei, men vi vil innrette skatten slik at den får en sosial profil, bl.a. ved hjelp av store bunnfradrag.

5. Vil partiet innføre statlig boligskatt?

Nei.

6.  Er Enovas støtteordninger for boligeiere gode nok?

Ja.

7. Vil partiet åpne for skattereduksjon i forbindelse med enøktiltak i boligen?

Nei, men vi vil øke statlige tiltak til enøktiltak til boliger.

8. Vil partiet innføre et øvre rentetak på forbrukslån og kredittkortgjeld?

Ja. Vi vil også innføre en maksgrense for rentemargin for boliglån.

9. Vil partiet endre loven som regulerer bolighandel (avhendingsloven), slik at det blir enklere for kjøper å holde takstmann eller eiendomsmegler ansvarlig for feil de har gjort i prospekt eller tilstandsrapport?

Ingen mening.

10. Bør eiendomsmegleren fortsatt kunne representere både kjøper og selger eller bør partene i en eiendomshandel ha hver sin partsrepresentant?

Ingen mening.

 

Valg 2017:

  • 11. september er det klart for stortingsvalg.
  • Det skal da velges representanter til vår nasjonalforsamling, altså Stortinget, for perioden 2017–2021.
  • Tradisjonen tro har Hus & Bolig spurt partiene hva de mener om norsk boligpolitikk.
  • Alle partiene vil bli presentert i løpet av uke 35.