Universell utfordring

Gå til hovedinnhold

Universell utfordring

Regjeringen har lempet på kravene om universell utforming for studentboliger. NBBL mener det må gjelde for alle mindre boliger.

- Det er ikke bare studentboliger som er dyre å bygge universelt utformet. Alle mindre boliger rettet mot unge blir dyrere hvis de skal oppfylle alle krav til universell utforming, sier Thor Eek, administrerende direktør i NBBL i en kommentar til regjeringens forslag om å lempe på kravet om universell utforming for studentboliger.

I april i fjor fikk studentsamskipnadene et unntak fra kravet om universell utforming for 80 prosent av boligene de bygger. Nå åpner regjeringen opp for å gjøre unntaket gjeldene for alle som bygger studentboliger.

- Ved å gi studentboliger dette fornuftige unntaket, signaliserer regjeringen at kravet er fordyrende og unødvendig om det skal bli bygd nok studentboliger.

Eek mener at tilsvarende unntak også bør innføres for de som bygger mindre boliger, der målgruppen for boligene er ungdom – ikke bare for ungdom i en studiesituasjon.

- Slik blir det rimeligere å bygge mindre boliger, og flere boliger det opplagt er behov for, understreker Thor Eek i NBBL.

Får støtte av HL

- Dette er fornuftig. Problemet nå er at kravene er like fordyrende for bygging av andre mindre boliger for unge mennsker, uttaler Dag Refling i Huseiernes Landsforbund.

Byggebransjen sier selv at nye krav om tilgjengelighet i alle boliger gir høyere boligpriser. De ekstra kostnadene for å bygge boliger med full tilgjengelighet er visstnok særlig store i små boliger. Dette er en type boliger som bygges sentralt i de større byene der prisene allerede fra før var spesielt høye.

- Etter Huseiernes Landsforbunds syn burde regjeringen også gi en lignende lettelse av tilgjengelighetskrav ved bygging av andre boliger. Mange forhold driver nå prisene på nye boliger opp. Krav om tilgjengelighet er et element. I tillegg er krav til ny og bedre energikvalitet i byggene innført. Et utall av myndigheter har adgang til innsigelse mot byggeplaner. Byggesaksgebyrene har økt, kostnader for utbyggingsavtaler, dyr tomtegrunn og svak produktivitetsutvikling i byggebransjen bidrar også til høye nybyggingspriser. Vi tror en avdemping av kravene til tilgjengelighet vil bidra til å dempe prisene og dermed får fart i nybyggingen uttaler Refling.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer