Stryker forslag om boligskatt

Gå til hovedinnhold

Stryker forslag om boligskatt

Eiere av utleieboliger kan igjen senke skuldrene. Forslaget om å endre reglene om botid i gevinstbeskatningen av bolig skrinlegges.

Forslaget om at boligeiere som har leid ut boligen sin i perioder nå skulle begynne å betale skatt av gevinsten ved salget blir skrinlagt av den nye regjeringen. Eiere av utleieboliger kan igjen slippe gevinstskatt ved å bo i utleieboligen det siste året før salget, og dette forslaget sikrer fortsatt fritak for gevinstskatt på bolig som eier selv har bodd i hele sin eiertid. Dette er slik det var tidligere.

Etter dagens regler er gevinst ved salg av bolig skattefri dersom eieren har eid boligen i ett år og bodd i boligen i minst ett av de to siste årene.

Det gamle forslaget lød at dersom eiertiden var kortere enn 20 år, ville botiden i hele eiertiden bli avgjørende, og det skulle sees bort fra kortere perioder der man ikke bodde i boligen selv.

Øker BSU

Videre velger også regjeringen å øke sparebeløpet i dagens BSU-ordning fra 150.000 kroner til 200.000 kroner. Det årlige sparebeløpet økes dermed fra 20.000 kroner til 25.000. Ved å kunne spare 5.000 mer i året oppnår man ytterligere 1.000 kroner i skattefordel ved sparing i BSU.

Dersom dette blir godkjent av stortinget har regjeringentatt det første skrittet på veien med å øke BSU-beløpet til 300.000 kroner.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer