Veier stengt og folk evakueres

Gå til hovedinnhold

Veier stengt og folk evakueres

Stor vannføring og mye regn det kommende døgnet vil føre til økte vannstander og oversvømmelser.

Det er stor usikkerhet knyttet til både hvor nedbøren vil falle og hvor mye som vil komme. Nedbørmengdene har stor betydning for vannstands- og vannføringsutviklingen og skredfaren framover.

Situasjonen følges nøye, og det sendes ut oppdateringer fra NVE hver dag. De understreker at flomfaren ikke er over.

I dag meldes det om stengte veier, stående tog og folk som må evakueres fra boligene sine.

Mens flommen er på retur i de mindre vassdragene, vil vannet fortsette å stige i de større innsjøene på Østlandet de neste dagene.

Folk evakueres

Politiet melder om at det på Kvam i Gudbrandsdalen er evakuert 227 personer etter at sentrum ble oversvømt.

22 personer er også evakuert på Sjoa.

Ni boliger og 21 personer er evakuert i Nesbyen etter at det gikk et jordras i natt, og I alt 45 personer er evakuert etter et ras i Nord-Aurdal i Oppland, melder VG.

Ved Holt i Eidsvoll er 41 personer evakuert fordi man frykter at en demning kan ryke.

Vannet stiger

Mens vannføringen i mange av de mindre vassdragene har vært på sitt høyeste i skrivende stund, vil vannet i blant annet Mjøsa og Øyeren fortsette å stige.

Selv om vannet i Gudbrandsdalslågen og flere er  i ferd med å nå toppen eller er på vei tilbake, er flomfaren på ingen måte over.

I Glomma og Drammenselva stiger vannet fremdeles, og allerede torsdag morgen var Drammenselva to og en halv meter over normalen. Det kan bli kritisk.

Kombinasjonen høy varme fulgt av kraftig nedbør som vi har sett nå, er historisk sett den værtypen som har gitt oss de største katastrofeflommene.

Stengte veier

Torsdag morgen er E6 stengt på flere steder mellom Vingrom og Kvam i Gudbrandsdalen på grunn av opprydningsarbeid.

Strekningen Lillehammer- Dombås er stengt ved Øyer, Fåvang, Ringebu og Kvam.

Også riksvei 3 i Østerdalen er stengt flere steder på grunn av flommen.

Du finner de oppdaterte veimeldingene her.

Vannet skaper også problemer for togtrafikken. 

Ringebu-Lillehammer er stengt for togtrafikk på grunn av mye vann i sporet. Du må derfor regne med forsinkelser og innstillinger.

NSB jobber med å organisere alternativ transport, men det er for øyeblikket få tilgjengelige busser.

NVEs siste flomvarsel:

Sør-Norge (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Telemark, Buskerud, Oppland, Hedmark, Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus):

Det er stor vannføring i mange vassdrag i Sør-Norge. Regn og regnbyger i Sør-Norge i det kommende døgn vil føre til fortsatt vannføringsøkning og lokale oversvømmelser. Det ventes økte vannstander i en rekke av de større innsjøene i lavlandet på Østlandet de neste dagene.

Telemark, Buskerud, Oppland: 

 Det er varslet opp mot 50 mm nedbør lokalt i løpet av onsdag 22. mai. Nedbør og snøsmelting kan føre til at vannføringen øker til et nivå som tilsvarer stor flom, dvs 50 års gjentaksintervall. Utviklingen er svært avhengig av hvor mye nedbør som kommer og dette er det knyttet stor usikkerhet til.

Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Hedmark, Vestfold og Østfold: 

 Det er varslet opp mot 20-30 mm nedbør i løpet av onsdag 22. mai for sørlige deler av Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Hedmark, Vestfold og Østfold. Nedbør og snøsmelting gjør at vannføringen vil fortsatt stige og passere nivået for flom, dvs fem års gjentaksintervall. Utviklingen er svært avhengig av hvor mye nedbør som kommer og dette er det knyttet stor usikkerhet til.

Skiensvassdraget er det nå vannføring over nivået for normal vårflom. Vannstanden har økt siste døgn i Norsjø og Heddalsvatn. I Tinnsjøen er vannstanden onsdag morgen omkring 191,7 moh., her ventes ikke vannstanden å stige til nivåer høyere enn tidligere i uka (ca. 191,9 moh.). 

I Heddalsvatn er vannstanden onsdag morgen ca. 17,7 moh, her ventes vannstanden å kulminere i løpet av torsdag 23. mai med ca. 18 moh. I Norsjø er vannstanden onsdag morgen ca. 16,3 moh, her ventes vannstanden å kulminere i løpet av fredag/ lørdag på noe over 17 moh.

I øvrige innsjøer i vassdraget har vannstanden vært stabil eller sunket noe siste døgn. Mye nedbør i dag kan føre til ny stigning også i disse innsjøene, men her ventes ikke høyere vannstander enn tidligere i uka/ forrige uke.

Vannføringen i Skienselva ut av Norsjø er onsdag morgen ca. 1000 m3/s, vannføringen vil sannsynligvis øke til omkring 1200 m3/s i løpet av fredag/ lørdag. Det tilsvarer omkring en 20-årsflom.

Numedalslågen ved Kongsberg er vannføringen nå litt over 300 m3/s. Det ventes her at vannføringen vil øke det neste døgnet, men det ventes ikke vannføring på nivå med det som ble registrert for en uke siden (16.- 17. mai).

Drammensvassdraget: I Sperillen er vannstanden nå 151,6 moh. Prognosene for Sperillen er noe forverret siden i går, og her kan vannstanden nå opp mot 153,5 moh. i løpet av helga. Dette er over nivået for 50-årsflom. I Krøderen er vannstanden 134,5 moh. Her er prognosen for maksimal vannstand litt lavere enn i går, og Krøderen ventes å nå 135,0 moh. i løpet av helga. I Tyrifjorden er vannstanden nå 63,5 moh., og ventes i løpet av uka å stige med litt over en meter til 64,7 moh., noe som tilsvarer det som ble registrert i juli 2007. I Hallingdalselva ventes noe økende vannføring til i morgen, og deretter minkende vannføring igjen. I Begna ventes en liten økning i vannføringen det neste døgnet, men deretter ventes vannføringen å holde seg stabil noen dager. I Drammenselva ventes en jevn vannføringsøkning utover uka. I helga ventes her en vannføring noe over nivået som ble registrert i juli 2007, og tilsvarer et nivå mellom 10 og 20 års flom.

Gudbrandsdalslågen er det ventet fortsatt økende vannføring, men med kulminasjon torsdag. Maksimal vannføring er ventet å bli noe lavere enn det som ble registrert i juni 2011. I Mjøsa kan vannstanden nå 123,7. moh (6 meter på loka skala) fram mot helgen. Vannstanden i Mjøsa ventes å stige også utover i neste uke, og det kan med dagens meteorologiske prognoser ikke utelukkes en vannstand på nivå med det som ble registrert i juni 2011.

Glomma oppstrøms Vorma ventes økende vannføring de nærmeste dagene, og det ventes en maksimal vannføring noe lavere enn nivået fra 2011. I Øyeren ventes vannstanden 26. mai å være omtrent som i juni 2011, dvs 102.5 moh, og i Glomma nedstrøms Øyeren ventes vannføringen å ligge på noe over en 5-års flom (2800 m3/s).

På Vestlandet og i Trøndelag er det, i indre strøk, fortsatt stor vannføring, og rundt fem års gjentaksintervall i enkelte vassdrag. Her ventes vannføringen i indre strøk å øke i dagene fremover.

Kraftige regnbyger kombinert med snøsmelting gir stedvis stor fare for jordskred og flomskred i store deler av Telemark, Buskerud, Oppland, Hedmark, og indre strøk av Sør-Trøndelag og Sogn og Fjordane. Dette gjelder spesielt i terreng med bratte skråninger og langs bekker og elver med stor vannføring. Faren for sørpeskred er fortsatt til stede i fjellområder med mye snø (>50 cm) men avtagende pga. fallende temperaturer i områder hvor det ikke ventes vesentlig regn.

loo@huseierne.no

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer