Stor brannøkning i 2013

Gå til hovedinnhold

Stor brannøkning i 2013

2013 ble et vondt brannår. Starten på 2014 gir et dårlig utgangspunkt for kommende år.

Erstatningene etter brann i private boliger og hytter ble i 2013 på nesten 2,5 milliarder kroner. Det innebærer en økning på 13 prosent fra 2012, viser tall fra Finans Norge.
– Vintermånedene er erfaringsmessig de verste månedene når det gjelder brann, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Fjoråret ender likevel med litt lavere erstatninger enn 2011. 2014 har også startet med mange branner. Brannene i Lærdal og Flatanger gir alene anslagsvis 350 millioner kroner i erstatninger.

Vinteren verst

Boligbrannerstatningene varierer en del fra år til år. Kulde innebærer økt bruk av vedovn og peis. Sammen med økt strømforbruk betyr dette større risiko for brann.

– Desember er den verste brannmåneden, tett etterfulgt av januar. Nå om vinteren bruker vi mer levende lys og åpen ild.

I svært mange branner er brannårsaken ukjent. Men der hvor brannårsaken er kjent, er det 40-50 prosent som har en elektrisk årsak, eller skyldes feil bruk av elektrisk utstyr.

– Kontroll av det elektriske anlegget er et viktig tiltak for å hindre brann. Bruk sertifisert kontrollør og få sjekket huset ditt, sier Neverdal.

Dystre dødstall

2013 ble et dystert brannår med 61 omkomne. 2014 har dessverre også startet med flere dødsbranner og storbranner.

– Trenden med færre omkomne i brann ser dermed ut til å snu, sier Neverdal.

Boligbranner som tar liv oppstår som regel om natten.

– Slike branner får gjerne utvikle seg en del før beboerne våkner, og da har du kort tid å orientere deg på. Det er derfor viktig med fungerende røykvarslere og at alle i husstanden vet hvilke rømningsveier som finnes, sier Neverdal.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer