Nye byggeregler på vei

Gå til hovedinnhold

Nye byggeregler på vei

Regjeringen vil gjøre det billigere å bygge, og er derfor i gang med å forenkle og forbedre TEK10.

SYNDEREN: De tekniske kravene, altså TEK10, blir av kritikerne ofte trukket frem som en av de viktigste grunnene til at boligprisene skyter i været.

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider Direktoratet for byggkvalitet nå med en omfattende gjennomgang av byggteknisk forskrift, bedre kjent som TEK10, for å forenkle og forbedre byggereglene.

De vil også redusere byggekostnadene, altså gjøre det både enklere og billigere å bygge.

Ny teknisk forskrift er forventet i 2017.

Mye på gang

TEK10 har mange ganger vært utsatt for massiv kritikk, og da særlig på grunn av kravet om universell utforming og kompliserte energiregler.

Regjeringen har lenge sagt at de vil gjøre det enklere å bygge, først og fremst ved å fjerne forlengende ledd og dyre prosesser.

Tidligere i år la departementet frem forslag i byggereglene om nye energikrav, og det er også kommet forslag om å senke kravet til takhøyden i utleieboliger med 20 centimeter.

De mener at det vil gjøre det enklere og billigere for folk som ønsker å gjøre om for eksempel et loft til et soverom, eller gjøre om en kjeller til en stue til eget bruk.

Forslaget er nå ute på høring.

Fra 1.juli kan du også bygge garasje, sette opp uthus, levegger og tilbygg uten å søke først.

Det blir også innført raskere behandling av byggesaker grunnet nye tidsfrister og færre muligheter for innsigelser.

Det er varslet at mer er på vei, og det med god grunn.

 

Inviterer til innspill

Direktoratet inviterer nå byggenæringen, samt andre interesserte, om å komme med forslag til forenklinger og forbedringer av TEK10.

Innspillsmøter vil arrangeres 25 og 26.mars, men man kan også komme med skriftlige innspill innen 10.april

Etterpå vil det komme en ordinær høringsprosess på endringene i byggteknisk forskrift høsten 2016, slik at ny forskrift kan tre i kraft fra 2017.

Direktoratet foreslår selv mulige forenklinger og forbedringer i TEK10 og ber om innspill på hvilke områder og kapitler som bør prioriteres høyest.

De tar også imot innspill til områder og kapitler som de selv ikke nevner.

Så hvis du har noe på hjertet når det kommer til byggteknisk forskrift, så er dette tiden for å bli hørt.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Støttemur i hagen

Les mer

Hvor mange kan du leie ut til?

Les mer

Gull på loftet

Les mer