Vil ha tryggere bolighandel

Gå til hovedinnhold

Vil ha tryggere bolighandel

Arbeiderpartiet vil gi unge uten egenkapital startlån, men vil ikke fjerne dokumentavgiften.

1. Hvor mye bør man kunne spare årlig og totalt gjennom BSU-ordningen?

Ap mener dagens nivå er riktig.

2. Har partiet forslag til støtteordninger for ungdom og førstegangsetablerere?

Ap mener kommunene må få mulighet til å tildele startlån til unge med liten egenkapital og gode inntektsutsikter. Vi vil også sørge for flere leie-til-eie-ordninger.

3. Vil partiet redusere eller avvikle dokumentavgiften?

Nei.

4. I dag er den kommunale eiendomsskatten en bruttoskatt som ikke tar hensyn til boligeierens gjeld, inntekt eller betalingsevne. Vil partiet endre eiendomsskatteloven slik at dette blir en nettoskatt?

Nei. Ap er for lokaldemokratiet og at kommunene selv kan vurdere om de vil ha eiendomsskatt og eventuell innretning på denne.

5. Vil partiet innføre statlig boligskatt?

Nei.

6.  Er Enovas støtteordninger for boligeiere gode nok?

Ap mener at det er viktig å stimulere til tiltak i private boliger som reduserer både strømforbruket og klimautslippene. Enova gir i dag støtte til en rekke ulike tiltak for husholdningen. Vi mener derfor at det er viktig å videreføre Enovas støtteordninger til slike tiltak i husholdningene.

7. Vil partiet åpne for skattereduksjon i forbindelse med enøktiltak i boligen?

Ap har prioritert direkte støtte til energisparetiltak framfor skattelette for huseier.

8. Vil partiet innføre et øvre rentetak på forbrukslån og kredittkortgjeld?

Ap vil sikre en ansvarlig utlånspraksis fra finansinstitusjoner i Norge, og begrense muligheten for privatpersoner til å pådra seg uhåndterlig usikret gjeld.

9. Vil partiet endre loven som regulerer bolighandel (avhendingsloven), slik at det blir enklere for kjøper å holde takstmann eller eiendomsmegler ansvarlig for feil de har gjort i prospekt eller tilstandsrapport?

Ap vil gjennomgå avhendingsloven med sikte på å gjøre bolighandel tryggere og dempe konfliktnivået ved kjøp og salg av boliger. Det er et mål for Ap at de profesjonelle partene har et større ansvar ved eventuell konflikt ved bolighandel. Dette fremmet vi forslag om i Stortinget allerede våren 2015.

10. Bør eiendomsmegleren fortsatt kunne representere både kjøper og selger eller bør partene i en eiendomshandel ha hver sin partsrepresentant?

Ap mener krav til teknisk tilstandsvurdering kan være et element av selgers informasjonsplikt. Vi har blant annet pekt på den danske modellen der man har en felles forsikringsordning mellom kjøper og selger som gir begge parter sterkere rettigheter ved konflikt.

loo@huseierne.no

1.  

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer