Nedgang i blokkbygging

Gå til hovedinnhold

Nedgang i blokkbygging

Nye tall fra SSB viser at det bygges mindre boligblokker enn tidligere.


I 2. kvartal 2013 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 6 900 boliger med i alt 992 000 kvadratmeter bruksareal til bolig. Dette er syv prosent færre boliger enn i samme kvartal i 2012. Det er særlig registrert igangsetting av blokkleiligheter som trekker ned totalen.


Antallet igangsatte boliger i blokker har gått ned nesten 39 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2012. Ser man derimot på igangsetting av blokkleiligheter i 1. halvår 2013 sammenlignet med samme periode i 2012, er det en økning på vel 1 prosent.

Det ble i 2. kvartal 2013 gitt igangsettingstillatelse til bygging av 1 147 000 kvadratmeter bruksareal til næringsbygg. Dette tilsvarer en økning på vel 16 prosent fra samme kvartal året før. Det var særlig høy byggeaktivitet innen kontor- og forretningsbygg samt samferdsels- og kommunikasjonsbygninger som bidro til denne økningen.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer