MIndre gjeld i husholdningene

Gå til hovedinnhold

MIndre gjeld i husholdningene

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum var 6,3 prosent ved utgangen av juni.

Dette er en nedgang fra 6,4 prosent i mai. Veksttakten har dermed falt to måneder på rad. Gjeldsveksten i husholdningene falt noe, mens veksten i kreditt til ikke-finansielle foretak steg i perioden. Ved utgangen av juni utgjorde samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum 4 250 milliarder kroner.

Tolvmånedersveksten i kreditt til ikke-finansielle foretak var 4,3 prosent i juni, opp fra 4,2 prosent i mai. Gjeldsveksten til foretakene har dermed steget de tre siste månedene, etter å ha falt hver måned fra oktober 2012 til april i år. Veksttakten er fortsatt på et lavt nivå. Ved utgangen av juni utgjorde den samlede innenlandske bruttogjelden til ikke-finansielle foretak 1 429 milliarder kroner.

Veksttakten i husholdningene faller videre

På tolvmåneders basis var kredittveksten til husholdningene 7,3 prosent i juni, ned fra 7,4 prosent måneden før. Husholdningenes bruttogjeld var 2 459 milliarder kroner ved utgangen av juni, mot tilsvarende tall på 2 441 milliarder kroner i mai. Husholdningenes kredittvekst har ligget rundt 7 prosent siden mars i fjor, men er fremdeles større enn inntektsveksten. Dermed øker fortsatt husholdningenes gjeldsbelastning, men i et lavere tempo enn på midten av 2000-tallet. Gjeldsveksten i husholdningene må i all hovedsak sees i sammenheng med den sterke prisveksten i boligmarkedet.

Stabil utlånsvekst fra banker og kredittforetak

Sett under ett var tolvmånedersveksten i bankene og kredittforetakenes utlån til publikum 4,2 prosent i juni, uendret fra måneden før. Samlet utgjorde publikums gjeld fra banker og kredittforetak 3 452 milliarder kroner, noe som tilsvarer drøyt 80 prosent av publikums samlede bruttogjeld.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor mange kan du leie ut til?

Les mer

Gull på loftet

Les mer