MIndre gjeld i husholdningene

Gå til hovedinnhold

MIndre gjeld i husholdningene

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum var 6,3 prosent ved utgangen av juni.

Dette er en nedgang fra 6,4 prosent i mai. Veksttakten har dermed falt to måneder på rad. Gjeldsveksten i husholdningene falt noe, mens veksten i kreditt til ikke-finansielle foretak steg i perioden. Ved utgangen av juni utgjorde samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum 4 250 milliarder kroner.

Tolvmånedersveksten i kreditt til ikke-finansielle foretak var 4,3 prosent i juni, opp fra 4,2 prosent i mai. Gjeldsveksten til foretakene har dermed steget de tre siste månedene, etter å ha falt hver måned fra oktober 2012 til april i år. Veksttakten er fortsatt på et lavt nivå. Ved utgangen av juni utgjorde den samlede innenlandske bruttogjelden til ikke-finansielle foretak 1 429 milliarder kroner.

Veksttakten i husholdningene faller videre

På tolvmåneders basis var kredittveksten til husholdningene 7,3 prosent i juni, ned fra 7,4 prosent måneden før. Husholdningenes bruttogjeld var 2 459 milliarder kroner ved utgangen av juni, mot tilsvarende tall på 2 441 milliarder kroner i mai. Husholdningenes kredittvekst har ligget rundt 7 prosent siden mars i fjor, men er fremdeles større enn inntektsveksten. Dermed øker fortsatt husholdningenes gjeldsbelastning, men i et lavere tempo enn på midten av 2000-tallet. Gjeldsveksten i husholdningene må i all hovedsak sees i sammenheng med den sterke prisveksten i boligmarkedet.

Stabil utlånsvekst fra banker og kredittforetak

Sett under ett var tolvmånedersveksten i bankene og kredittforetakenes utlån til publikum 4,2 prosent i juni, uendret fra måneden før. Samlet utgjorde publikums gjeld fra banker og kredittforetak 3 452 milliarder kroner, noe som tilsvarer drøyt 80 prosent av publikums samlede bruttogjeld.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer