Måk taket nå!

Gå til hovedinnhold

Måk taket nå!

Store snømengder med påfølgende mildt vær gjør det viktig å måke taket umiddelbart.

Tror du huset eller hytta tåler enda litt mer snø før du må opp og måke? Det kan i så fall bli dyr gambling. En rapport utarbeidet av Sintef Byggforsk i 2007 viser at eksisterende bygninger ofte har lavere sikkerhet mot sammenbrudd enn hva forskriftene krever. Den viser også at det ikke er uvanlig at utbygger slurver med prosjekteringen eller utelater den fullstendig ved ombygninger og tilbygg. Dette kan føre til store reduksjoner i bæreevnen.

- Det viktigste du kan gjøre for å vite når du skal måke snøen fra taket er å være kjent med huset ditt på forhånd, sier Lisbeth Landfald, leder i avdeling for bygningsteknikk i Direktoratet for byggkvalitet.

- For å sette et tall på det kan man si at kritisk snølast for eldre bygg, bygget før 1979, er på omtrent 150 kilo per kvadratmeter. Nyere bygg tåler mer enn dette, men sjekk med spisifikasjonene til bygget i forkant, sier hun.

Når det knirker

Når det gjelder snø på hustaket, kan du selv følge med på hvordan huset takler snømengden. Hvis du hører knirk og smell i konstruksjonen, eller dører og vinduer er tregere å åpne enn vanlig, kan det være fare på ferde. På hytta kan det være vanskeligere å følge med jevnlig. Sørg for å alliere deg med folk i området, og be dem gi beskjed dersom snømengden blir stor. 


En halv meter

Er huset ditt bygd mellom 1949 og 1979 og har en lett takkonstruksjon, bør taket måkes når snøen blir en halv meter dyp. Er snøen våt, bør det ikke ligge mer enn 40 centimeter på taket.

For nyere hus og mer informasjon, se Sintef Byggforsk.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer