Høy aktivitet og prisvekst

Gå til hovedinnhold

Høy aktivitet og prisvekst

Boligprisene steg med 1,1 prosent i februar 2015.

UBALANSE: Oslo er en av byene som fremdeles har en stor ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. Her fra Sørenga hvor det bygges mange nye leiligheter.

Korrigert for sesongvariasjoner var boligprisene 0,5 prosent høyere enn forrige måned. Boligprisene er nå 8,7 prosent høyere enn for ett år siden.

– Boligprisene i Norge har fremdeles en sterk utvikling, vi legger bak oss nok en måned der prisene har utviklet seg sterkere enn normalt. Det skyldes primært at det er få boliger til salgs, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom.

Eiendom Norge forventer bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i løpet av våren når flere boliger kommer ut for salg.

Færre boliger, men flere salg

Det ble solgt 6 687 boliger i februar, en økning på 13,7 prosent sammenlignet med februar 2014.

Ved utgangen av februar var det 11 077 boliger til salgs på Finn.no, mot 12 772 i samme periode i fjor. Det er en nedgang på 13,3 prosent.

Det tok i gjennomsnitt 42 dager å selge en bolig i Norge i februar, i tilsvarende periode i 2014 tok det 48 dager.

Ubalanse

Det har aldri tidligere blitt solgt så mange boliger i en februar måned, og med solid margin registrerer vi en rekordomsetning av bruktboliger så langt i 2015.

- Det er en ubalanse mellom tilbud og etterspørsel i Oslo og Bergen med for få boliger for salg. Markedene i de fleste andre regionene i landet er mer balansert, sier Dreyer.

Alle regioner har en positiv 12 måneders vekst, og Tromsø skiller seg fortsatt ut med en vekst på 16,8 prosent siste 12 måneder. Av andre byer er det Bodø og Oslo som har den sterkeste 12 måneders veksten med henholdsvis 11,1 og 11,0 prosent. Svakest 12 måneders vekst blant byene finner vi i Sandnes og Stavanger med henholdsvis 1,8 og 2,9 prosent.

– Vi ser en tendens til at 12- måneders veksten flater ut. Vi forventer at veksten utover våren og sommeren vil begynne å avta, og at vi får et mer balansert marked med mer moderat prisutvikling, sier Dreyer.

Du kan se hele boligprisstatistikken her.

loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer