Hilde raserte for 120 millioner

Gå til hovedinnhold

Hilde raserte for 120 millioner

Naturskadeerstatningene ble dermed mindre omfattende enn fryktet etter stormen.

Naturskadeerstatningene etter uværet ”Hilde” anslås til å komme på rundt 120 millioner kroner.

–Skadene etter uværet er mindre omfattende enn vi fryktet da værmeldingene kom før helgen, sier Tonje Westby, kommunikasjonssjef i Finans Norge. Forsikringsselskapene har fått inn 1300 skademeldinger etter uværet.

Dagmar og Berit slo Hilde

Da stormen ”Dagmar” herjet i romjulen 2012 gjorde den skade for rundt 1,4 milliarder kroner. Stormen ”Berit” i 2011 ga naturskadeerstatninger på rundt 460 millioner.  

De foreløpige tallene som har kommet inn etter ”Hilde” inkluderer også vannskader, som ikke nødvendigvis regnes som naturskade (flom), men som dekkes av andre forsikringer.  

- De som har vært så uheldige å få skade på bygning, løsøre eller andre verdier bør ta kontakt med sitt forsikringsselskap så raskt som mulig, oppfordrer Westby.  

Ulike erstatningsordninger

I tillegg til tallene fra naturskadeforsikringen, som dekker bygningsskader og løsøre, kommer utbetalinger fra øvrige forsikringer utover det som dekkes av Naturskadepoolen, for eksempel dekning av redningsutgifter, avbruddstap, bil- campingvogn- og båtskader.
 
Statens naturskadefond har erstatninger som følge av skader på private bruer, veier og annen infrastruktur.  

Alle med brannforsikring

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.  

Den norske naturskadeforsikringen er en lovpålagt forsikringsordning. Alle som tegner brannforsikring på eiendom og innbo har dermed også en naturskadedekning. Maksimal erstatningsramme for en naturskadehendelse er 12,5 milliarder kroner.  

Lik premie for alle

Premien som alle må betale er lik uansett om du bor i en høyblokk i Oslo eller i et flom-, vind- eller rasutsatte områder på Vestlandet. Naturskadepremien er 0,07 promille av brannforsikringssummen. Eksempelvis vil eieren av en bolig som er forsikret for 2 millioner kroner betale 140 kroner i naturskadepremie.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer