Forvirrer med BSU2 og BSU+

Gå til hovedinnhold

Forvirrer med BSU2 og BSU+

Forbrukerombudet vil at hele 50 banker skal endre vilkårene for sine BSU-lignende kontoer, fordi de mener at de er ulovlige.

MÅ RYDDE OPP: Forbrukerombudet vil at bankene skal gjøre om på vilkårene i sine BSU- lignende avtaler, slik at forbrukeren ikke blir låst til avtalen på ulovlig vis.

Forbrukerombudet gikk nylig gjennom BSU2-produktene til 50 av landets banker, og fant at mange har vilkår som åpner for ulovlige gebyrer.

Bankene har nemlig bruddgebyrer for å avslutte avtalene. Dette kan virke innelåsende for forbrukerne og er ulovlig etter finansavtaleloven.

Supplement til BSU

Mange banker tilbyr ungdom å spare i BSU-lignende kontoer. 

Spareproduktet har navn som «BSU 2.0» eller «BSU+», og fungerer som et tillegg til ordinær Boligsparing for ungdom, BSU.

Tanken er at unge kan spare større beløp til samme rente som på ordinær BSU-konto.

Bankene krever at forbrukerne skal bruke de oppsparte pengene på kjøp av bolig eller nedbetaling av boliglån.

Dersom man ønsker å si opp kontoen uten å legge pengene i bolig, eller ønsker å flytte til en bank med bedre vilkår, kan dette utløse et bruddgebyr. 

Kan bli dyrt

Gebyrene bankene har satt er enten en prosentandel av de oppsparte BSU2-pengene eller rentefordelen man har fått sammenlignet med en vanlig sparekonto.

Med tre prosent «bonusrente», vil det koste over 40 000 kroner å bryte den BSU-lignende avtalen dersom man har satt inn 250 000 kroner på BSU2 over ti år.

Finansavtaleloven har strenge regler for når man kan kreve gebyr for å avslutte en konto.

Forbrukerombudet har konkludert med at bruddgebyrene for BSU2-kontoer strider med finansavtaleloven.

– Mange BSU2-kontoer gir betydelig lavere renter etter at man har passert en viss alder. Bankenes bruddgebyr kan dermed føre til at forbrukeren blir låst fast i en ugunstig avtale. Gebyrer gjør det også vanskelig å flytte pengene til en annen banks BSU2-konto, noe forbrukerne vil kunne tape på, sier forbrukerombud Gry Nergård. 

Kan skape forvirring

Under kontrollen av bankenes BSU2-produkter, fant Forbrukerombudet også at flere av bankene gir for dårlig informasjon om at man ikke får skattefradrag for sparing på disse kontoene.

– Mange vil forvente at en kontoavtale med «BSU» eller «Boligsparing for ungdom» i navnet, vil gi skattefradrag på samme måte som ordinære BSU-kontoer. Dette er ikke tilfelle, og vi krever nå at bankene opplyser bedre om dette enn de gjør i dag.

– Unge har liten eller ingen erfaring med å inngå finansielle avtaler. Derfor er det viktig at bankene gir god veiledning og informasjon til denne kundegruppen, sier Nergård.

Må gjøre endringer snarest

Forbrukerombudet har tidligere gått inn for å utvide maksgrensa for sparing på de ordinære BSU-kontoene.

– Så lenge denne grensen ikke er hevet, er vi positive til at bankene tilbyr egne boligsparingsprodukter for ungdom. Men det må være mulig å gjøre dette innenfor gjeldende regler, avslutter Nergård.

Forbrukerombudet har nå bedt bankene om å ta en gjennomgang av avtalene og markedsføringen av BSU2-produktene.

De har fått frist til å gjøre nødvendige endringer innen 31. juli 2015. 

loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer