Forbered deg på naturskader

Gå til hovedinnhold

Forbered deg på naturskader

Antall utbetalinger som følge av naturskader gikk vesentlig ned i 2016. Men forsikringsselskapene ber folk være på vakt fremover.

I fjor opplevde forsikringsbransjen bare en tredjedel av naturskadene som man opplevde i 2015.

2016 var det et svært gunstig år med få store hendelser. Samlet erstatning i 2016 ble på 571 millioner kroner. Dette er bare tredjedel av hva som inntraff i 2015. Det var en del nedbør i august på østlandsområdet, men dette medførte ikke så mye skader under naturskadepoolen. Med mye nedbør følger det likevel overflatevann og tilbakeslagsskader som dekkes under de ordinære vannskadene.

Norsk Naturskadepool er en skadeutligningspool som er obligatorisk for alle forsikringsselskap som tegner brannforsikring av bygninger og innbo i Norge. Skadetypene som dekkes under denne ordningen er storm, stormflo, flom, skred og jordskjelv og vulkanutbrudd.

Vær oppmerksom

I forrige uke sendte IF skadeforsikring ut sms til 44.000 kunder hvor de advarte mot at det kunne komme til dels store mengder nedbør.

- Heldigvis kom det vesentlig mindre nedbør enn vi hadde sett for oss. Slikt er gjerne helt tilfeldig og vi ønsker at man skal sikre boligene sine slik at man ikke er så sårbar dersom det kommer unormalt store mengder nedbør, forteller informasjonsdirektør Jon Berge i If. 

Det er enkle grep man kan gjøre for å unngå de verste smellene. Ofte er det gjort på et øyeblikk.

- Hvis du tror at din bedrift eller ditt hjem kan være utsatt, flytt gjenstander og møbler oppover i etasjene dersom det kommer varsel som tilsier at det blir mye nedbør. Pass også på at biler og campingvogner står på et sted hvor de er trygge for overvann og eventuell flom i småbekker og vassdrag. Se også til fritidsbåten hvis det begynner å regne kraftig, sier Jon Berge.

Dersom en innredet kjeller med bad må rives og bygges opp på nytt, kan det fort koste mellom 300 000 og 500 000 kroner. - Hold avløp og rister åpne

og sørg for at vannet har fritt leide. Ikke nøl med å kontakte brannvesen eller teknisk etat i kommunen dersom du trenger krisehjelp med vannet, sier Berge.

Da det var et voldsomt regn over Oslo, Bærum og Asker i 6. august i fjor sommer, ble det meldt skader for nær 150 millioner kroner til If alene. Gjennomsnittskaden hos private lå på rundt 120 000 kroner.

 

Slik unngår eller begrenser du skader

• Sørg for at avløp, kummer og rister er åpne slik at vannet har fritt leide.

• Sjekk at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall eller andre gjenstander. Fjern store kvister og gjenstander som kan hindre fri vannførsel.

• Rydd hagen for møbler og andre løse gjenstander.

• Flytt gjenstander i kjeller opp i en overliggende etasje og i garasjen opp fra gulvet eller et tørt/trygt sted.

• Hold dører og vinduer til kjeller lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.

• Følg med på nyhetssendinger og meldinger fra lokale myndigheter. Ved stor fare kan det bli iverksatt tiltak fra myndighetene.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler