Vil bygge flere studentboliger

Gå til hovedinnhold

Vil bygge flere studentboliger

I årevis har vi hatt mangel på studentboliger over hele landet. Nå setter de rødgrønne av penger til å huse flere studenter.

MANGEL: Over hele landet står studenter i kø for å få studentbolig. Nå kan situasjonen for dem bedres hvis politikerne holder det de lover. Foto: Linda Ørstavik Öberg.

De fleste studenter sliter med å komme inn på boligmarkedet ettersom de ikke har nok egenkapital til å kjøpe bolig, og må derfor leie et sted. Nå har det i tillegg blitt foreslått at det skal bli vanskeligere å få boliglån.

Men nå foreslår den avtroppende regjeringen å bygge flere studentboliger, dette med et budsjett på 359 millioner kroner. Det vil tilsvare omtrent 1300 boliger. På denne måten er sjansen for å få bolig for studenter mye større.

I tillegg ønsker de å øke støtten fra lånekassen til 11 måneder i stedet for 10 slik det er nå. I pressemeldingen etter at Statsbudsjettet ble lagt frem, sier Kristin Halvorsen at dette er noe studenter ønsker.

Den nye regjeringen

Rett før Stortingsvalget 2013 møtte administrerende direktør i Huseiernes Landsforbund, Peter Batta, de borgerlige partiene utenfor Stortinget. De sa at de ønsker å prioritere boligpolitikken, herunder bidra med støttetiltak til ungdom, førstegangsetablerere og andre svakstilte grupper.

Partiene programfestet å stimulere til bygging av flere boliger, herunder minst 2000 studentboliger per år. I tillegg å øke rammene betydelig for Boligsparing for ungdom (BSU).

Dette vil være til stor fordel for de yngre, nå gjenstår det bare og se hva den nye regjeringen gjør.

Kan føre til høyere leiepriser

Statsbudsjettforslaget for 2014 fra den avtroppende regjeringen fjerner muligheten til å selge rene utleieboliger skattefritt, noe som kan føre til at leieprisene stiger.

Hvis eieren har bodd i boligen hele eiertiden eller de siste 10 årene før salget, er gevinsten skattefri. Men dersom eieren har bodd i boligen i syv av de ti siste årene, er 70 prosent av gevinsten skattefri.

Hensikten med dette er å gjøre det vanskeligere å tilpasse seg slik at en unngår skatt på gevinst ved salg av utleieboliger. Men det er mulig å bo et annet sted, men være folkeregistret i boligen det siste året før salget for å slippe skatt.

Ligningsfunksjonærene skal nå sitte og kontrollere dager med botid og dager med leietid i løpet av de siste 20 år for å regne ut skatten når du selger.

Den som har leid ut sin bolig i løpet av de samme 20 årene får ikke lenger med seg hele salgssummen over i nytt hus, noe som vil føre til at mange må spare og vente lenger før de får råd til den boligen de trenger.

Videre vil forslaget selvsagt føre til langt mindre utleie av egen bolig og dermed høyere priser for den som må leie, mener Huseiernes Landsforbund. 

- Det må være lov å håpe at dette forslaget blir lagt i skuffen av påtroppende regjering, sier administrerende direktør Peter Batta i Huseiernes Landsforbund.

Nå gjelder det å huske regnskapet for påkostninger i 20 år og passe på at man ikke mister kvitteringer.

Tilbake til fortiden

Tidligere har det vært en komplisert beregningsmåte for skatt på gevinst ved boligsalg. Du måtte ha eid boligen i minst 10 år, og bodd der minst 5 år av de siste 10, for å få fullt fritak for skatt. 

Alle kombinasjoner av færre års eie- eller botid ga skatt i ulik grad. Systemet sysselsatte mange ligningsfunksjonærer som satt og regnet datoer og prosenter og sjekket med folkeregisteret når du hadde flyttet inn og ut.

- Produktiv, god bruk av tiden? Ikke akkurat. Inntektsgivende for staten? Bare i beskjeden grad, hensett til alt arbeidet, sier Batta.

Øker strømavgiften

Sjansen for at det blir dyrere å leie boliger er høy, men den avtroppende regjeringen foreslår i tillegg å øke strømavgiften. Det vil alle merke.

Den såkalte forbruksavgiften øker med over 11 prosent, fra 11,61 øre til 12,92 øre.

Du må også legge på merverdiavgift slik at den reelle forbruksavgiften blir 16,15 øre mot 14,51 øre nå. 

jsh@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler