Boligprisene stiger igjen

Gå til hovedinnhold

Boligprisene stiger igjen

August måned viste en sterkere boligprisvekst enn normalt.

STIGER: Tross mange dystre spådommer om priskrakk, fortsetter boligprisene oppover. Foto: Linda Ørstavik Öberg.

Etter en treg sommer med utflating i boligprisene var mange spente på om boligprisene for august fortsatte i samme bane. Dette er en måned hvor boligprisene normalt sett tar seg opp grunnet større utbud.

– Vi forventet en prisvekst i august, det er en del av den naturlige sesongutviklingen. Den svake prisutviklingen i juli utlignes når aktiviteten i boligmarkedet tar seg opp etter ferien, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff). 

Statistikken viser at boligprisene for august var 2,4 prosent høyere enn i juli, og korrigert for sesongvariasjoner var prisene 1,1 prosent høyere enn i forrige måned. 

- Årets august måned er derfor sterkere enn normalt, tatt i betraktning de sesongjusterte prisene. I tillegg har det vært høy aktivitet, med mange nye boliger ut i markedet, høy omsetning og ganske rask salgstakt, sier han.

Gjennomsnittsprisen hittil i år er dermed 5,8 prosent høyere enn snittprisen i 2012.

Mange bruktboliger til salgs

Salgsvolumet i august måned er på 6406 boliger, noe som er på nivå med august 2012, et meget høyt volum for august å være.

–Mange boligselgere har brukt sommerferien til å klargjøre boligen sin for salg. Vi har nå et større varelager enn på lenge, og det gir større utvalg for kjøperne. Markedet oppleves som selektivt og mange boliger blir solgt etter forhandlinger og ikke etter budrunde, sier Dreyer. 

Antall bruktboliger til salgs på FINN.no er 13 prosent høyere enn august i fjor, og er det høyeste utbudet av bruktboliger siden juni 2010. 

– Selv om aktiviteten er høy, ser vi at tolvmånedersveksten flater ut og er på samme nivå som i juli måned, altså 3,9 prosent. Dette forsterker vårt inntrykk av et godt balansert boligmarked og en prisutvikling på et bærekraftig nivå. Vi forventer at denne tendensen fortsetter utover høsten, sier Dreyer. 

Prisvekst for alle boligtypene 

Prisene på eneboliger steg med 2,5 prosent fra juli, og var 4,7 prosent høyere enn i august 2012.

På delte boliger steg med 4,2 prosent fra juli, og var 4,0 prosent høyere enn i august 2012.

Prisene på leiligheter steg med 1,6 prosent fra juli, og var 3,3 prosent høyere enn i august 2012. 

– Prisutviklingen viser at de boligtypene som hadde den svakeste prisutviklingen i juli har den sterkeste prisveksten i august. Dette er naturlige sesongsvingninger. Det selges få eneboliger og delte boliger i juli, men dette tar seg alltid opp etter ferien, sier Dreyer. 

Raskt unna i Trondheim

Gjennomsnittlig formidlingstid for boliger var 31 dager i august. Det er 9 dager færre enn i juli og 2 dager færre enn tilsvarende måned i fjor.

Boligene selges raskest i Trondheim, med kun 18 dagers formidlingstid, mens Agderfylkene ligger på bunnen, med 62 dagers formidlingstid.

I Stavanger-regionen er formidlingstiden vesentlig høyere enn i tilsvarende måned i fjor. 

Nedgang i Kristiansand

Prisutviklingen for de største byene viser at Tromsø fortsatt har den sterkeste prisveksten. Boligprisene i ishavsbyen har de siste 12 månedene steget med 9,4 prosent.

Trondheim og Drammen følger deretter med henholdsvis 7,1 prosent og 6,3 prosent.

Stavanger har hatt en moderat prisvekst på 3,6 prosent, mens Kristiansand ligger nederst med negativ prisvekst på 1,4 prosent det siste året. 

loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler