Boligprisene stiger i 2016

Gå til hovedinnhold

Boligprisene stiger i 2016

Eiendom Norges tror på en oppgang i boligprisene på 3-5 prosent neste år.

Prognosen baserer seg på gjennomsnittlig priser i 2016 sammenlignet med gjennomsnittlige priser i 2015.

– Vi forventer en sterk nominell prisvekst de første månedene i 2016. Etterhvert vil markedet utover året ha en mer moderat utvikling enn det vi har hatt i 2015, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Bygges ikke nok

Eiendom Norge begrunner prognosen for 2016 med at vi starter året med en liten tilbudsside.

I enkelte områder, spesielt på Østlandet, vil det være få boliger til salgs sammenlignet med tidligere år.

Den generelle usikkerheten knyttet til norsk økonomi vil kunne skape usikkerhet hos husholdningene grunnet økende arbeidsledighet, men Eiendom Norge forventer at det lave rentenivået vil bidra til å holde aktiviteten oppe i boligmarkedet.

Boligbyggingen er høyere enn på lenge, men fortsatt ikke høy nok til å møte etterspørselen spesielt i Oslo.

Større regionale forskjeller

I løpet av 2016 forventer Eiendom Norge at de regionale forskjellene blir ytterligere forsterket.

– Trolig vil Oslo og omkringliggende områder ha en sterkere vekst enn landsgjennomsnittet, grunnet lavt tilbud og for lav boligbygging. Bergens- og Trondheimsmarkedet vil ha en prisvekst tett opptil landsgjennomsnittet. Her har boligbyggingen har tatt seg noe opp, men med en lav tilbudsside av bruktboliger ved inngangen til året så får vi likevel en prisvekst lik snittet for landet.

- I Stavanger-regionen venter vi fortsatt negativ prisvekst, og vi går inn i 2016 med stor tilbudsside, både i brukt- og nyboligmarkedet. Det vil ta tid å få solgt unna dette, selv om vi ser at det fremdeles er grei aktivitet i markedet, avslutter Dreyer.

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk:

- Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

- Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no.

- Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.