I sitt alternative budsjett foreslår Sosialistisk Venstreparti et bunnfradrag på en million og en skattesats på en promille på boliger, til tross for at partiet på nettsidene erklærer at det er mot nasjonal eiendomsskatt, skriver Klassekampen.

 - Det kommer ikke akkurat som noe sjokk at SV atter en gang foreslår å beskatte boligen mer. Men heldigvis har de til nå stått helt alene om disse forslagene, sier generalsekretær Peter Batta i Huseiernes Landsforbund. Han påpeker at det er bred politisk enighet om ikke å skattlegge primærboligen tyngre enn i dag, og at også Scheel-utvalgets forslag som omhandlet økt beskatning av bolig har blitt vraket av regjeringen.

 - Dette er bare et nytt slag i lufta, eller et slags profileringsutspill. Men jeg tror ærlig talt ikke det er noen god velgersak, heller, sier Batta.