Vil ha flere boliger

Gå til hovedinnhold

Vil ha flere boliger

I boligmeldingen som ble presentert i dag ønsker regjeringen å gjøre finansiering av boligkjøp bedre. Samtidig setter Norges største bank opp renten.

BSU: Regjeringen vil videreføre BSU- ordningen og fortsette med startlån for å sikre at unge kommer seg inn på bolligmarkedet. Samtidig setter Norges største bank opp renten på boliglån for unge.

I den nye boligmeldingen som ble lagt fram fredag varslet kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) en forenkling av regelverket for å gjøre det lettere og raskere å bygge boliger.

Navarsete mener at en av årsakene til at det går tregt med boligbyggingen i landet er nettopp at prosessen rundt plan- og byggesaker er for innviklet, melder NTB.

– Det må ta kortere tid å få byggeprosjekter i gang og kommunene må regulere tomtene raskere. Vi må få til et bedre samarbeid, sa Navarsete da hun la fram stortingsmeldingen «Bygge – bo – leve».

Startlån og BSU

Statsråden varslet også flere grep for å gjøre finansieringen av boligkjøp bedre, blant annet at startlånsordningen må gjøres til et bedre og tydeligere virkemiddel.

Også ordningen med boligsparing for ungdom (BSU) skal videreføres.

Navarsete er også klar over at det for mange likevel ikke er mulig å komme inn på boligmarkedet ved å kjøpe bolig.

Leiemarkedet er et alternativ for stadig flere, og regjeringen ønsker nå å bedre forholdene på leiemarkedet, blant annet ved å utvide minstetiden i utleiekontrakter fra tre år til fem år for å skape mer trygghet og bedre forutsetninger for leietakere. 

Setter opp renten

Samtidig varsler Norges største bank at de setter opp boligrenten, og flere kan følge etter, melder VG.

DNB skrur opp renta de nærmeste dagene på grunn av strengere krav til bankenes egenkapital.

Om få dager får kundene beskjed i brevs form om at banken setter opp renta med 0,3 prosentpoeng, noe som betyr 6.000 kroner i årlig ekstrautgift før skatt ved et lån på 2 millioner kroner.

På grunn av strengere krav til bankenes egenkapital, både fra EU og fra norske myndigheter, kommer boliglånsrenta til å bli satt videre opp i tida framover, anslår Trond Bentestuen som er konserndirektør for privatmarkedet i DNB.

– Vi vet ikke hvor høye kravene til egenkapital blir, men at de blir vesentlig høyere enn i dag, det vet vi, sier han til VG.

Dermed ligger det ifølge DNBs anslag an til et rentenivå som ligger mellom 0,5 og 0,8 prosentpoeng høyere enn i dag. Skjer det, vil et boliglån på 2 millioner kroner bli 16.000 kroner dyrere i året sammenlignet med det man betaler i dag. 

loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer