Utleieboliger må sikres mot radon

Gå til hovedinnhold

Utleieboliger må sikres mot radon

Alle som leier ut bolig må nå måle radonnivået i utleieenheten. Ved for høye verdier skal det settes i verk tiltak som reduserer strålenivået.

Sist sommer ble det obligatorisk med radonsperre i nye bygninger der mennesker oppholder seg. Nå må også eldre bygg sikres bedre. Det er den nye strålevernforskriften, som trådte i kraft 1. januar 2011, som pålegger alle med utleieboliger – også de som leier ut en liten hybel i egen bolig – å måle radonnivået og eventuelt iverksette tiltak. Dette må være gjort innen 1. januar 2014.

Visste du at medlemmer i Huseierene får opptil 40 prosent rabatt på byggevarer?


Gir helsegevinst

Norge, Sverige og Finland er blant de landene i verden som har høyest konsentrasjon av radon i inneluft. Det skyldes geologiske faktorer og kjølig klima.

- Hvert år medvirker radon til at om lag 300 dør av lungekreft i Norge. Nye byggeregler skal skåne folk fra den helseskadelige radongassen, sa kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete da den nye plan- og bygningsloven trådte i kraft i 2010, og hun påpekte at radon er den vanligste årsaken til lungekreft etter røyking.

De nye tiltakene er ledd i en femårig nasjonal strategi. Målet er å senke radonnivåene i alle typer bygninger og lokaler til under gitte grenseverdier, samtidig som radoneksponeringen i Norge reduseres så mye som praktisk mulig. Begrunnelsen for dette er at all reduksjon av radoneksponering gir helsegevinst.


Mest radon i underetasjer

Seksjonssjef i Statens strålevern, Anne Liv Rudjord, mener pålegget om å måle og eventuelt redusere radonnivået på hybler og i utleieboliger er prinsipielt viktig.

- Vi har ingen hjemmel for å tvinge folk til å gjøre tiltak i egen bolig. Hver og en må ta ansvar for seg og sine. Men vi vet at radon fører til lungekreft, og utleieboliger må ha en akseptabel standard, understreker hun.

Rudjord påpeker også at svært mange utleieenheter ligger i underetasjer og kjellere.

- Statistisk sett vet vi at radonnivåene er høyest i boliger nærmest bakken. Det er ikke så rart siden radon er en gass som kommer fra byggegrunnen, sier hun. Alle som sover i underetasjer bør derfor måle radonnivået og eventuelt gjøre tiltak.

Seksjonssjefen anbefaler også de som har borevann å kontrollere radonnivået.

- Det kan være ganske mye uran i granitt, og følgelig kan vannet være radioaktivt. Men det finnes filtre og lufteanlegg som kan redusere radoninnholdet, forteller hun.