Når du har kjøpt katta i sekken

Gå til hovedinnhold

Når du har kjøpt katta i sekken

Kjøper du brukt bolig må du forvente at det kan være feil ved den. Det er utfallet av en rekke saker som har havnet i norske rettssaler.

En dag i retten koster mellom 40 000 og 60 000 kroner. Taper du, må du også som hovedregel dekke den andre parts saksomkostninger. Huskjøpere bør derfor tenke seg nøye om før de går til retten for å kreve prisavslag eller heve kjøpet.

 

Søk profesjonell hjelp

 

I situasjoner hvor badet lekker eller vannet fosser inn i kjelleren, får man som regel mange gode råd fra venner og kjente, snekkere, rørleggere og entreprenører.

- Mener man at det er en alvorlig mangel ved boligen, trenger man advokatbistand. Det gjelder alle avhendingssaker understreker advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund. – Reglene er kompliserte. Som regel dreier det seg om svært mange penger, og derfor har slike saker lett for å havne i rettsapparatet.

 

Det er kjøper som har bevisbyrden for at det reklamerte forholdet representerer en mangel etter avhendingslovens bestemmelser. Det innebærer at forholdets årsak, omfang og eventuelle utbedringskostnader må dokumenteres av kjøper.

Hvis man mener det foreligger en mangel kan kjøper kreve retting, prisavslag, heving, erstatning eller holde tilbake kjøpesummen.

- Det kan være farlig å avslå selgers tilbud eller krav om å rette en mangel, opplyser advokat Kjell Bentestuen i advokatfirmaet Kjær & Co. Da kan kjøper tape retten til å kreve prisavslag eller å heve kjøpet. Det er lettere å få gehør for retting av feil og mangler, prisavslag eller erstatning enn å heve et boligkjøp. Prisavslag er ifølge Bentestuen det mest praktiske.

-  Velger man å gå for prisavslag og kanskje også erstatning, kan man bli boende med de ulempene som følger. Velger man å heve kjøpet, kan man snu ryggen til alt. Men å få hevet et kjøp er vanligvis svært vanskelig, opplyser advokat Anders Leisner. Heving kan kun skje når mangelen innebærer et vesentlig avtalebrudd.

Å heve et kjøp innebærer at kjøperen leverer tilbake eiendommen mot at han eller hun får pengene sine tilbake. I tillegg kan kjøper kreve erstattet et eventuelt tap han eller hun har lidt ved handelen. Hvis det foreligger grunn til heving, skal kjøper ikke bære noen utgifter. Heving innebærer at man får tilbake kjøpesummen.

- Selvfølgelig vil det innebære mye bry og tap av tid, men man skal altså ikke lide noe økonomisk tap, sier Leisner.

Dette er en artikkel fra Hus & Bolig,  Huseiernes medlemsblad. Meld deg inn og få bladet rett hjem fem ganger i året - samt en rekke andre fordeler og rabatter!

Mer fra Huseierne

Se alle artikler