Klag i tide

Gå til hovedinnhold

Klag i tide

Oppdager du feil eller mangler ved en bolig du har kjøpt bør du melde fra så snart som mulig. Hvis ikke risikerer du at kravet ditt går tapt.

Mange tror de kan vente i fem år med å si fra om feil eller mangler de oppdager når de flytter inn i et nytt hus eller en leilighet. Det stemmer ikke. Selv om fem år er den absolutte reklamasjonsfristen etter avhendingsloven, kreves det at du som kjøper melder fra innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Hva rimelig tid er sier ikke loven noe konkret om, men venter du lengre enn tre måneder etter at du oppdager mangelen, kan du risikere at klagen din ikke blir tatt til følge. Sørg derfor alltid for å undersøke boligen nøye like etter overtakelse, og meld fra til selger så raskt som mulig dersom du oppdager noe du mener ikke er som det skal.

Dette er en artikkel fra Hus & Bolig,  Huseiernes medlemsblad. Meld deg inn og få bladet rett hjem fem ganger i året - samt en rekke andre fordeler og rabatter!

Slik klager du

 

Klagen bør stilles skriftlig til selger, og skal du være sikker på at den kommer fram og at du kan bevise at den har gjort det, er det sikreste å sende brevet rekommandert. Send også en kopi av brevet til megler. Selve reklamasjonen bør inneholde en beskrivelse av mangelen som er blitt funnet. Å få tak i en fagkyndig rapport kan lønne seg. På dette stadiet er det ikke nødvendig å oppgi om du krever prisavslag eller erstatning, men krever du at selger skal utbedre forholdet, eller ønsker du å heve kjøpet, skal selger ha beskjed om dette innen rimelig tid. Ta gjerne kontakt med advokat dersom du er usikker på hvordan du skal gå frem

 

Foreldelsesfrist

 

I tillegg til reklamasjonsfristen, gjelder en alminnelig foreldelsesfrist på tre år. Denne løper fra overtakelsesdato. Det vil si at dersom du oppdager en mangel rett etter overtakelse må du melde fra til selger så raskt som mulig, men du har tre år på deg til å få saken opp i rettssystemet eller få selger til å erkjenne ansvar for feilen. Oppdages problemet etter to år, har du bare ett år igjen av fristen. For ukjente krav, for eksempel skjulte mangler, gjelder en tilleggsfrist på ett år. Oppdager du en skjult lekkasje på badet etter tre år er reklamasjonsfristen i utgangspunktet utløpt, men hadde du ingen forutsetning for å oppdage feilen før, får du da ett ekstra år på deg til å reklamere. Det samme gjelder feil som oppdages etter fire eller fem år.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer