Suger søppel i Tromsø

Gå til hovedinnhold

Suger søppel i Tromsø

I mange byer står de på geledd, hordene av søppelkasser; møkkete, illeluktende og brannfarlige. I Tromsø er de en saga blott.

Byen med verdens nordligste avfallssug ligger mange hestehoder foran store deler av resten av Norge. Tromsøværingene har innarbeidet avfallssortering gjennom et tiår, og fikk for to år siden et av Norges mest moderne anlegg for avfallshåndtering. Rundt 4000 boenheter nyter i dag godt av ordningen med avfallssug og optisk sortering, systemene som gjør at de slipper containere for hver sort avfall, men i stedet kan kaste alt ned i et lite, diskret nedkast.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også.

 

Fordeler med avfallssug

— For brukerne er det helt klart mange fordeler ved dette. De slipper stygge containere på hvert ledige hjørne, og de slipper rotet som gjerne følger med slike avfallsområder. Før vi innførte dette systemet, ble gjerne matavfallet liggende en stund i dunkene og steke i sola før vi fikk hentet det – nå går alt under jorden, og det er langt mer hygienisk både for forbrukerne og for de som tømmer, sier driftssjef Jørn Kornør i Remiks.

Avfallshåndtering utredes i Bergen

Også i Bergen, Trondheim og Oslo finnes noen utvalgte områder med avfallssug. Men ingen av dem er kombinert med den optiske sorteringsløsningen som gjør at alt avfallet går i samme nedkast; stort sett brukes de til restavfall. I Bergen sentrum utredes nå muligheten for optisk sortering i fremtiden.

 

Optisk sortering i Oslo

I Oslo planlegges optisk sortering av avfall for alle innbyggere fra 2011. I de områdene som allerede har avfallssug i dag vil dette videreføres. I nyere boligprosjekter over en viss størrelse vil renovasjonsetaten sterkt anbefale å legge til rette for systemet.

Les mer om avfallshåndtering, søppelsug og optisk sortering i Hus & Bolig 4-2008 (Krever innlogging)

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer