Trampoline på fellesareal i borettslag og sameier

Gå til hovedinnhold

Trampoline på fellesareal i borettslag og sameier

Vi får en del henvendelser fra sameier og borettslag vedrørende trampoliner som plasseres på fellesareal. Dersom styret ønsker en felles trampoline på fellesareal eller ønsker å la en eier plassere en trampoline på et slikt areal er det en del ting man bør være klar over.

Publisert:

Advokat Morten Fæste i Huseiernes Landsforbund

Problemstillingen som gjerne dukker opp er hvem som blir ansvarlig dersom noen skader seg ved bruk av trampolinen.

Det vil i utgangspunktet være eier av trampolinen som er ansvarlig for denne dersom det skulle oppstå skader på tredjepersoner. Dersom det er ikke er sameiet som har sørget for innkjøpet og trampolinen ikke er ment for sameiets bruk, vil det juridiske ansvar dersom erstatningspliktige skader skulle oppstå, i utgangspunktet falle på eier av trampolinen. Dette utgangspunktet vil særlig gjøre seg gjeldende mellom sameierne internt som har kunnskap til eierforhold til trampolinen o.l.

Det er imidlertid vanskelig å konkludere med at sameiet aldri vil pådra seg et erstatningsansvar dersom f.eks. utenforstående, som ikke har kjennskap til de interne forholdene i sameiet, skulle komme til å skade seg ved bruk av trampolinen. Selv om den aktuelle sameier har eksklusiv bruksrett til arealet hvor trampolinen er plassert, er arealet fortsatt juridisk ansett som fellesareal (så sant arealet ikke er seksjonert som en tilleggsdel til den enkelte seksjon). Det er derfor ikke mulig å utelukke at det kan oppstå problemstillinger i forhold til ansvar.

Vårt råd er derfor at sameiet, så godt det lar seg gjøre, passer på at seksjonseieren er påpasselig med sikring av trampolinen slik at denne ikke kan benyttes av utenforstående. De fleste sameier har også ansvarsdekning i sin fellesforsikring. Dere bør undersøke med sameiets forsikringsselskap hva en slik ansvarsdekning faktisk dekker.

Artikkelen er skrevet av advokat Morten Fæste i Huseiernes Landsforbund