Hvor lenge kan man leie ut sin leilighet i et borettslag?

Gå til hovedinnhold

Hvor lenge kan man leie ut sin leilighet i et borettslag?

Borettslagsloven gir mulighet til å leie ut sin leilighet i mer enn tre år.

Publisert:

Advokat Annita Magnussen i Huseiernes Landsforbund

Borettslagsloven § 5-5 gir en andelseier mulighet til å leie ut sin leilighet i opptil tre år. Når styret skal gi tillatelse til dette kan de bare vurdere den som skal flytte inn i leiligheten, og ikke vurdere hva andelseieren har planer om å foreta seg i disse årene.

Når disse tre årene er over kan det ha oppstått forhold som gjør at man har behov for fortsatt utleie. Lovens § 5-6 gir da en andelseier mulighet til fortsatt utleie av sin leilighet med godkjenning fra styret dersom andelseieren bl.a. skal være borte midlertidig som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner. Oppfyller man disse vilkårene kan godkjenning i disse tilfellene bare nektes dersom leierens forhold gir saklig grunn til det.

Det avgjørende er at andelseieren har tenkt å komme tilbake til leiligheten, og borettslaget må som regel legge andelseierens opplysninger til grunn, hvis ikke det er forhold som viser at andelseieren ikke har planer om å komme tilbake.

Hvis man etter noen år på jordomseiling finner ut at man vil studere i utlandet i fem år og deretter komme tilbake til leiligheten, har man mulighet til det etter borettslagsloven.  

Hvis man så studer et par år og hopper av studiet, gifter seg og finner seg en jobb i utlandet, slik at fraværet fra leiligheten blir varig, plikter man å avslutte leieforholdet og selge leiligheten.

For å kunne vurdere om en andelseier fremdeles oppfyller vilkårene til å leie ut leiligheten sin er det ikke urimelig at borettslaget ber om å få bekreftet at man fremdeles oppfyller kravene.

Borettslagsloven § 5-9 gir borettslaget hjemmel til å gi leier pålegg om å flytte hvis vilkårene ikke lenger oppfylles. Andelseier kan komme i erstatningsansvar overfor leier hvis man da ikke har sørget for en mulighet i kontrakten til å si vedkommende opp.

Les mer om lover og regler i borettslag