For de aller fleste er boligkjøpet den største utgiftsposten man gjør i sin levetid, og i 2016 ble det omsatt over 84.000 boliger til en totalverdi på 289 milliarder kroner.[1] På landsbasis har boligprisene økt med 104,4 prosent i perioden 2005-2016. I  den samme perioden har boligprisene i Oslo steget med 134,3 prosent.[2]

Vi har i starten av 2017 sett at prisøkningen fortsetter og tidligere i år ble en 17 kvm leilighet i Oslo solgt med en kvadratmeterpris på 156.000 kroner. Rådgiver Elsa Näsström i Huseiernes Landsforbund

Egenkapitalkravet må reduseres
I dag må boligkjøpere ha minst 15 prosent egen­kapital for å få boliglån. Dette rammer særlig de unge som mangler egenkapital eller hjelp fra foreldre og familie, men synes å ha små virkninger i resten av boligmarkedet. Huseiernes Landsforbund har nedfelt i arbeidsprogrammet at egenkapitalkravet bør reduseres til 10 prosent.
Huseiernes Landsfor­bund har tatt opp med Finansdepartementet at beløpsgrensene i BSU-ordningen må justeres løpende og holde følge med den faktiske utviklingen i boligprisene. Det faktum at det tar 12 år å spare det maksimale sparebeløpet i BSU, og at beløpsgrensene i løpet av de siste 21 år er blitt justert fem ganger mens salgspriser for boliger i de samme årene har økt med over syv ganger, reflekterer at ordningen ikke følger prisveksten i boligmarkedet.

Forbrukslån som finansiering
En undersøkelse som Norges Eiendomsmeglerforbund og Storebrand har gjennomført viser at en av fem eiendomsmeklere har opplevd at boligkjøpere bruker forbrukslån for å klare å stille med nødvendig egenkapital. Huseiernes Landsforbund mener myndighetene har forsømt seg på dette området, og det er på tide å ta grep. Boligkjøpere kan risikere å havne i en situasjon der de ikke klarer å betale forbrukslånet med skyhøye renter.

BSU er ikke nok
Å være førstegangskjøpere i dagens boligmarked er ikke en dans på roser, og fremfor alt ikke i storbyene. Urbaniseringen er kommet for å bli og dette må makthaverne i Norge bli bevisst på å akseptere. Med en boligprisøkning i Norge på 10% i 2016, og i storbyene på over 15% holder det ikke for unge å spare i BSU. Sparebeløpet samsvarer ikke med den årlige prisøkningen, og eksperter på eiendomsmarkedet ser ikke for seg at prisene kommer stagnere i 2017.

Det har i Norge vært bred enighet om at flest mulig skal eie sin egen bolig og det har vært iverksatt en rekke tiltak for å stimulere til den ønskede boligmodellen. Resultatet er at 84 prosent av oss nordmenn eier vår egen bolig. Dette er en stabiliserende faktor i norsk økonomi. Huseiernes Landsforbund ønsker å verne om den norske boligmodellen og arbeider for at flere må ha mulighet til å eie sin egen bolig.[1] Kilde: SSB

[2] Kilde: SSB