Om festeavtaler

Gå til hovedinnhold

Om festeavtaler

Festekontrakten

Det sentrale dokumentet i alle festeforhold er festekontrakten. Den vil gjerne inneholde regler om festeavgiften, varighet, innløsning og andre rettigheter og plikter for fester og bortfester. 

Festekontrakten kan normalt overføres til andre ved salg av eiendommen. Noe annet må være eksplisitt regulert i festekontrakten. 

Festerens råderett

Utgangspunktet i tomtefesteloven er at fester har fri rådighet over festetomten. Det betyr at festeren på festetomten kan planere, plante blomster, busker og trær samt rydde og hugge trær som er sjenerende.

Festeren kan også bygge og gjøre andre endringer på eiendommen innenfor reglene i plan- og bygningsloven. 

Festeren må selvfølgelig også forholde seg til reglene i naboloven

Forholdet til tomtefesteloven

Tomtefesteloven inneholder de sentrale reglene i festeforhold. Loven er for det aller meste ufravikelig. Det betyr at festeavtaler ikke kan være i strid med loven. De enkelte punkter i festeavtaler som strider med loven vil da være ugyldige.

Punktfeste

I enkelte festeforhold er ikke tomtens størrelse oppgitt. Kontrakten angir i stedet et punkt i terrenget hvor huset skal oppføres. Festeren kunne da plassere huset eller hytta innenfor det punktet. Ved punktfeste er tomtens størrelse i mange tilfeller ett mål, medregnet der huset står og avrundet etter forholdene på stedet. 

Vi hjelper deg:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Du kan også sende SMS med kodeordet "juss" til 2007. SMS-tjenesten kan benyttes hele døgnet. Du plasseres da i samme kø, og får svar i kontortiden.

Send inn et juridisk spørsmål

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.