Sameiets årshjul - Hva bør gjøres når?

Gå til hovedinnhold

Sameiets årshjul - Hva bør gjøres når?

I et sameie er det en rekke oppgaver som skal gjennomføres. Bruk Huseiernes huskeliste for å sikre at dere husker alt som skal gjøres!

UTEOMRÅDET: Oppgraderinger og vedlikehold av uteområdet er blant det som styret må passe på gjennom året. Bruk Huseiernes huskeliste!

Gjennom et år er det en rekke viktige oppgaver som må gjøres i et sameie. I denne huskelisten har vi satt opp ulike punkter som må gjennomføres gjennom året. Vi har lenket videre til artikler som utdyper de ulike punktene.

NB: Listen er skrevet for sameier, men kan gjerne brukes for borettslag (bortsett fra at det da heter generalforsamling og ikke årsmøte!)

Styrets ansvar!

Det er styret som har hovedansvaret for driften i sameiet, og dermed også gjennomføringen. Derfor er sjekklisten først og fremst for styremedlemmer. 

Listen er ment som et utgangspunkt, og vi anbefaler at styrene lager sine egne, basert på sameiets størrelse og eiendeler. Vedlikehold av garasjer er for eksempel ikke nødvendig hvis dere ikke har det!

Vi har også lagt inn månedlige styremøter. I mindre sameier kan dette være noe hyppig.

Leilighetseiere må sjekke i sine leiligheter

Det er viktig at leilighetseiere også sjekker i sine leiligheter. Huseierne har en egen vedlikeholdskalender for leilighet med tips for hver måned. Vi anbefaler at denne følges!

Les mer her: Vedlikeholdskalender for leilighet 

 

Januar

 • Styremøte
 • Sette datoer for årsmøte, dugnad og evt sommerfest - husk å gi beboerene beskjed om datoene!
 • Bestille lokale for årsmøtet
 • Bestille årlig sjekk av brannvarslingsanlegget

Les mer: Gode tips om årsmøter i sameier og borettslag fra Huseiernes advokat

Februar

 • Styremøte
 • Starte forberedelser til årsmøte (må avholdes innen utgangen av juni). Les mer om årsmøtet her!
 • Skrive årsberetning

Mars

 • Styremøte
 • Forberedelser til årsmøtet fortsetter

April

 • Styremøte
 • Forberedelser til årsmøtet fortsetter
 • Sende ut varsel om årsmøtet til sameiere
 • Service på garasjeport(er) - sett gjerne opp en standard serviceavtale. Les mer om vedlikehold i sameiet her!

Mai

Juni

August

 • Styremøte
 • Styrekurs for nye styremedlemmer
 • Revidering og gjennomgang av inngåtte avtaler, eventuelt etablere nye og avslutte gamle avtaler.
  For eksempel: vaktmestertjenester, brøyting/snømåking, matteservice, renhold mm.

 

Digitalt kurs

Gratis kurs om styrearbeid

Anders Leisner er advokat i Huseierne. Her gir han deg en oversikt over styrets oppgaver og ansvar i sameier og borettslag. Les mer

 

September

Oktober

 • Styremøte
 • Starte budsjettarbeidet for neste år. Les mer om budsjett her!
 • Høstdugnad
 • Brannøvelse - evakueringstest
 • Kontroll av installasjoner som er viktige for vinteren (varmekabelanlegg i fortau og inngangspartier, snøfreser, snøfangere mm.) Les mer her om takras mv! 

November

Desember

 • Styremøte
 • Avslutte årsregnskap
 • Service på heiser

Les mer: 7 gode tips for styrearbeidet

 


Medlemsfordel

Forsikring hos Storebrand for sameier og borettslag

10 % rabatt på komplett forsikringspakke for borettslag og boligsameier

Les mer


Medlemsfordel

DefaSB_banner.jpg

Komplett ladeløsning for sameier og borettslag

Komplett ladeløsning fra DEFA for borettslag og sameier, som inkluderer strømstyring, administrasjons- og betalingsløsning.

Les mer

 

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.

Les videre

Bruksrett til fellesareal i sameie

Bruksrett til fellesareal i sameier

Les mer

Vedtekter for sameier

Les mer