Beregning av eiendomsskatt

Gå til hovedinnhold

Beregning av eiendomsskatt

Eiendomsskatten har tre sentrale deler: skattepromille, boligverdi og bunnfradrag. Slik henger de sammen!

Det er opp til hver enkelt kommune om den skal ha eiendomsskatt eller ikke. Kommunestyret avgjør etter loven om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen.

Eiendomsskatten fastsettes på bakgrunn av antatt verdi multiplisert med en skattesats som er fastsatt av kommunen. I tillegg kan det være et eget bunnfradrag.

Les også: Slik er eiendomsskatten i norske kommuner i 2019

Skattesatsen

Kommunene har rett til å kreve en skatt på inntil 7 promille skatt av en eiendoms verdi.

Fra skatteåret 2020 blir makssats på 5 promille av eiendommens verdi.

Fra eiendomsskatteåret 2019 er maksimal skattesats det første året kommunen skriver ut eiendomsskatt redusert til én promille, og eiendomsskattesatsen kan maksimalt øke med én promille hvert år inntil maksimal skattesats nås. 

Verdien på boligen - skattegrunnlaget

Kommunene kan velge om de ønsker å bruke kommunal taksering til eiendomsskatten, eller om de for boliger ønsker å bruke formuesgrunnlaget fra formuesskatten, altså den formuesverdien man finner i skattemeldingen. Rundt 50 kommuner bruker formuesverdiene.

Les mer: Formuesverdiene i skattemeldingen

Kommunal taksering kan foretas kun hvert tiende år, og kan etter gitte regler foretas ved kontorjustering i kommunene.

Bunnfradrag

Noen kommuner har redusert grunnlaget for eiendomsskatten på boliger ved å gi et bunnfradrag på taksten – dette gjelder uansett takseringsmetode. 

Toppjustering av verdien fra 2020 - "reduksjonsfaktor" på 30 prosent

I dag må kommuner som bruker formuesverdiene som takstgrunnlag bruke en reduksjonsfaktor på 20 prosent. 

Det betyr at hvis man har en bolig med beregnet markedsverdi på 6 millioner kroner, skal det slås av 20 prosent på verdien. Altså at verdien reduseres til (6.000.000 x 0,8) til 4,8 millioner kroner i takstgrunnlag. 

Fra 2020 skal denne reduksjonsfaktoren være på 30 prosent, og den skal gjelde uansett om kommunen bruker formuesverdier eller har lokal taksering. 

Dermed blir basisen for eiendomsskatten i eksempelet over følgende:

Utgangspunkt 6 millioner kroner
- Verdireduksjon: 6 millioner x 30 % = 1.800.000 kr
= Verdi for beregning av eiendomsskatten: 4.200.000 kroner.

Kommunene står fritt til å velge en høyere reduksjonsfaktor enn dette.

 

Vi hjelper deg:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Send inn et juridisk spørsmål

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.