Hva er en håndverkertjeneste

Gå til hovedinnhold

Hva er en håndverkertjeneste

Arbeid på fast eiendom reguleres hovedsaklig av håndverkertjenesteloven, men omfattende arbeider kan også reguleres av andre lovverk. Her forklarer vi deg hvilke typer arbeid som reguleres av håndverkertjenesteloven.

Håndverkertjenesteloven

For å beskytte forbrukerne har Stortinget vedtatt en rekke lover som regulerer avtaler mellom forbrukere og næringsdrivende. Håndverkertjenesteloven er en av disse. Bakgrunnen for slik lovgivning er at det er det skjeve styrkeforholdet mellom næringsdrivende som profesjonell part og forbrukeren. Lovverket er derfor i stor grad ufravikelig til skade for forbrukeren. 

Samtidig er det noen vilkår som må oppfylles for at man skal få den beskyttelsen som ligger i lovverket. For det første er det bare forbrukere som er beskyttet i loven. Forbrukere er fysiske personer som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Fysiske personer avgrenser mot selskaper osv. Det er likevel antatt at en mindre gruppe med forbrukere som handler inn til fleres private formål må være beskyttet av loven. I store sameier, borettslag og boligaksjeselskaper kan dette by på problemer. For å unngå dette er det imidlertid mulig å avtale at håndverkertjenesteloven skal gjelde. Man kan også sørge for at avtalen inngås i den enkelte andelseiers navn (for eksempel av styreleder, etter fullmakt fra de enkelte andelseiere).

 Loven gjelder heller ikke for alle typer av oppdrag. Den gjelder typisk for  reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging m.m. De typiske tjenestene som omfattes av loven er arbeid på ting og arbeid på fast eiendom. Eksempler på oppdragstyper på fast eiendom som faller inn under loven er grave- og sprengningsarbeider, brønnboring, jordplanering, anlegg av gressplen, hage- og gartnerarbeid, felling av trær, snørydding osv. Den kan også gjelde bygging og oppsetting av forskjellige utomhusanlegg som gjerder, murer, brønner, svømmebasseng og brygger. Særlig viktig er reparasjons- og vedlikeholdsarbeider på bygninger, f.eks. maling og fasadepussing. I tillegg omfattes også ombyggingsarbeider, og også nyoppføring av bygning som ikke er for boligformål. Det siste kan for eksempel gjelde et båthus, en frittliggende garasje eller et leke- eller lysthus. Slike arbeider faller imidlertid utenfor dersom de er foretatt som ledd i oppføring av ny bolig.

 

Loven gjelder likevel ikke ombyggingsarbeider som er så omfattende at de må likestilles med oppføring av en ny bolig, disse reguleres av bustadoppføringslova. Det samme gjelder der hvor kjøp av en vare er det mest sentrale elementet i avtalen. Da gjelder forbrukerkjøpsloven. 

Vi hjelper deg som er medlem:

Har du et enkelt juss-spørsmål?

Har du et enkelt juss-spørsmål? I sammenheng med korona-utbruddet er jusstelefonen stengt. 

Send heller en epost til med ditt spørsmål!

NB: Ved stor pågang må du beregne noe mer tid enn vanlig. Vi håper på forståelse for dette.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.