Tvisteløsning/konflikthåndtering

Gå til hovedinnhold

Tvisteløsning/konflikthåndtering

Dersom det oppstår konflikt med en håndverker, er det greit å vite hvilke hvordan du bør gå frem for å håndtere konflikten.

Krav

Dersom en håndverkers arbeid er mangelfullt er det naturlig at du som forbruker på et tidspunkt i reklamasjonsprosessen fremmer et krav mot håndverkeren. Kravet kan enten være at håndverkeren må rette opp i manglene eller et krav om prisavslag/erstatning. 

Inkasso

I de sakene hvor forbrukeren har holdt tilbake en del av vederlaget som følge av mangler er det ikke uvanlig at håndverkeren forsøker å sende saken til inkasso. Hvis du som forbruker gir inkassoselskapet beskjed om at kravet er omtvistet vil selskapet ikke kunne gå videre med krave så lenge innvendingene dine til kravet er "klart grunnløse". I så tilfelle vil tvisten måtte avgjøres av forliksrådet eller domstolene før håndverkeren kan inndrive kravet rettslig. 

Forliksrådet

Forliksrådet behandler saker i første instans. For pengekrav på mindre enn kr 125 000 er det obligatorisk med behandling i forliksrådet. Saker begynner ved at man sender en forliksklage. Mer informasjon om behandling i forliksrådene finnes på politiets nettsider. Forliksrådet kan i mange tilfeller avsi dommer som blir bindende for partene. 

Ulike klagenemnder

Som alternativ til behandling i forliksrådene er det opprettet en del klagenemnder. Klagenemndene er ofte fullverdige alternativer til behandling i forliksrådet. Samtidig er de ofte mer faglige enn forliksrådene i den forstand at de ledes av jurister og at forskjellige fagpersoner er nemndsmedlemmer. Eksempler på slike klagenemnder er Håndverkerklagenemnda og forbrukerrådet/forbrukerklageutvalget

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.

Les videre