Betaling

Gå til hovedinnhold

Betaling

Partene står selv fritt til å avtale hvordan vederlaget for arbeidene skal betales. Vi anbefaler at du ikke inngår avtale om forskuddsbetaling. I tillegg kan du kreve at håndverkeren skriver en regning som gjør at du forstår hva du betaler for.

Betaling

Betaling av vederlag

Det er opp til partene å avtale hvordan vederlaget for arbeidet skal betales. Vi anbefaler at det gjøres skriftlig i kontrakten.

Et råd som er konfliktforebyggende: ikke betal på forskudd. For betaler man på forskudd, mister man muligheten til å holde tilbake penger dersom oppdraget utføres mangelfullt eller blir forsinket.

Dersom man ikke skal betale på forskudd, kan det enten avtales at forbrukeren skal betale for tjenesten etter hvert som arbeidet skrider frem eller det kan avtales at hele vederlaget skal betales først når tjenesten er avsluttet.

Håndverkeren kan ikke kreve betillingsgebyr, ordregebyr, ekspedisjonsgebyr eller gebyr for sending av regning i tillegg til den avtalte prisen. 

Er det ikke avtalt noe tidspunkt for betaling kan håndverkeren først kreve betaling etter at tjenesten er utført. 

Krev spesifisert faktura

Forbrukeren kan kreve at det skrives en regning som gjør det mulig å bedømme art og omfang av arbeid og materialer. Når man krever spesifisert regning i tilstrekkelig tid før forfall, utskytes betalingsplikten inntil slik spesifisert regning foreligger. Håndverkeren kan ikke kreve gebyrer, for eksempel for å skrive og sende regning.

Vi hjelper deg:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Du kan også sende SMS med kodeordet "juss" til 2007. SMS-tjenesten kan benyttes hele døgnet. Du plasseres da i samme kø, og får svar i kontortiden.

Send inn et juridisk spørsmål

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.