Tekniske krav til utleiedel i egen bolig

Gå til hovedinnhold

Tekniske krav til utleiedel i egen bolig

Dersom du planlegger å gjennomføre bygningsmessige tiltak for å leie ut en del av boligen din må du oppfylle en rekke tekniske krav. Her får du en kort innføring i reglene som gjelder.

Planlegger du å leie ut et rom i din egen bolig? Da bør du være sikker på at rommet er godkjent for varig opphold. Typiske rom som er godkjent for varig opphold er stue, kjøkken og soverom.

Dersom rommet du planlegger å leie ut allerede oppfyller kravene som stilles for varig opphold, behøver du ikke å søke myndighetene for å leie ut dette.

Planlegger du imidlertid å bygge om kjelleren, loftet eller andre deler av boligen som hittil ikke har vært godkjent for varig opphold for utleie, må du søke kommunen om bruksendring. Dette gjelder også dersom du ikke planlegger å leie ut, men planlegger å bruke rommene selv som oppholdsrom.

For at kommunen skal godkjenne rommet for bruk til varlig opphold, må du oppfylle de tekniske kravene som stilles til slike rom.

Byggteknisk forskrift (TEK17) inneholder en rekke bestemmelser og krav for at et rom skal være godkjent for varig opphold.

Disse kravene går på både helse, sikkerhet, estetikk og brukervennlighet.

Noen av de viktigste kravene er:

Beliggenhet

Rommet må ligge inntil eksisterende oppholdsrom.

Takhøyde

Ved bruksendring der et rom går fra å være tilleggsdel til del av hoveddel i eksisterende boenhet må takhøyden være på minimum 2,20 meter. Ble oppføring av boligen omsøkt før 1. juli 2011 er kravet minimum 2,00 meter. Dette følger av TEK17 § 12-7 (3).

Rømningsveier

Alle rom som skal brukes til varlig opphold må ha rømningsveier i tilfelle brann.

For å få omgjøring av rom godkjent, må det være vindu i rommet. Det vinduet må gå ut i friluft. Dessuten må vinduet tilfredsstille kravet til det som kalles rømningsvindu.

For at et vindu skal kunne fungere som rømningsvei må vinduet ha en høyde på minst 60 cm. Og en bredde på minst 50 cm. Summen av lengde og bredde på vindu skal være minst 150 cm i åpen stilling. Et vindu på 1 meter høyde og 50 cm bredde er altså ok. Et vindu på 60 cm bredde og 60 cm høyde oppfyller ikke 150 cm-regelen. Vinduet må kunne åpnes, og det må være fysisk mulig å komme ut av.

I tillegg må avstanden fra gulv til underkant av vindu være på maksimalt 1 meter.

Lys og ventilasjon

For boliger som ble omsøkt oppført før 1. juli 2011 vil vindu som tilfredsstiller krav til rømningsvei anses som tilstrekkelig dagslys. I tillegg vil lufting med vindu/lufteventiler anses som tilstrekkelig ventilasjon.

Hvis kravene ikke er oppfylt og bruken ikke godkjent kan kommunen nekte deg å bruke rommet som oppholdsrom, eller du kan i verste fall få bøter.

 

Egen boenhet

Ønsker du å opprette en egen boenhet i boligen utløses enda flere tekniske krav.

Vil du etablere egen boenhet er dette søknadspliktig, og du må oppfylle kravene i byggesaksforskriften (SAK10) § 2-2.

Her fremgår det at søknadsplikt for oppdeling i boenhet i eksisterende bolig oppstår når enhetene:

a) har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett,

b) har egen inngang og

c)  er fysisk adskilt fra øvrige enheter

Prosjektering, søknad, utførelse og kontroll i forbindelse med opprettelse av ny boenhet må utføres av ansvarlige foretak.

Når man etablerer en ny boenhet, vil dette kunne utløse krav til ekstra parkering, lagringsplass og uteoppholdsareal. I tillegg er det egne krav til innemiljø, rømningsveier og brannsikring (boenheten må utgjøre en egen branncelle).

Så fort boenheten er godkjent, kan du leie den ut. Du trenger ikke å søke om utleie i tillegg.

Hvis kravene ikke er oppfylt og bruken ikke godkjent kan kommunen nekte deg å bruke boenheten, eller du kan i verste fall få bøter.

For deg som leier ut!

Medlemskap i Huseierne trygger utleieforholdet ditt:

→ Gratis utleiekontrakt og maler
→ Gratis juridisk rådgivning hvis du har problemer
→ Gratis kurs om utleietemaer

Bli en trygg utleier for 525 kroner i året!

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.