Boligfakta 2017

Gå til hovedinnhold

Boligfakta 2017

Boligfakta nr. 6 - Eiendomsskatt og kommunale gebyrer

Eiendomsskatt på hjem og hytte har økt med 2,5 milliarder kroner de siste tre årene. I Hjartdal kjommune i Telemark må innbyggerne i 2017 betale over 25.000 kroner i eiendomsskatt og kommunale gebyrer for en standard bolig. Bodø har landets høyeste eiendomsskatt på nesten 10.000 kroner for en standard bolig i 2017.

Boligfakta nr. 5 - Kommunale gebyrer 2017

Det er oppsiktsvekkende store forskjeller på hvor mye boligeiere må betale for vann, avløp, renovasjon og feiing her til lands. Hjartdal kommune i Telemark har landets høyeste kommunale gebyrer. Innbyggerne må i 2017 betale over 20.000 kroner i året. Sande i Vestfold har de laveste gebyrene.

Boligfakta nr.4 - Konfliktnivået ved bolighandel

Ti prosent av boligkjøperne har opplevd konflikt med selger i etterkant av boligkjøpet. Huseiernes Landsforbund er opptatt av en tryggere bolighandel og færre konflikter. Vi vil derfor at Avhendingsloven gjennomgås og at nødvendige forbedringer for både boligkjøpere og selgere blir innført fortest mulig.

Boligfakta nr.3 - Miljøvennlig boligpolitikk

Huseiernes Landsforbund (HL) er opptatt av miljøvennlig boligpolitikk og dette er sentralt i vårt arbeidsprogram som er vedtatt av landsmøtet. HL vil arbeide for at huseierne får rammebetingelser til å vedlikeholde og utvikle sine boliger og som motiverer dem til å opptre miljøbevisst i all sin bruk og drift av boligen gjennom boligens livsløp.

Boligfakta nr.1 - Boligmarkedet 2017

Huseiernes Landsforbund mener boligprisene kommer til å stige mellom syv og ni prosent på landsbasis i 2017. Størst prisøkning blir det i boligmarkedet i Oslo med en oppgang på 12 – 13 prosent.