Boligfakta

Gå til hovedinnhold

Boligfakta

2016

 

 

Boligfakta nr.7 - Ung på boligmarkedet

Det er ofte vanskelig for ungdom, enslige og andre nyetablerte å komme inn i boligmarkedet i pressområdene. Boligprisene har flere steder steget mer enn lønnsutviklingen gjennom mange år.

Boligfakta nr.6 - Konfliktnivået ved bolighandel

Ulike aktører har påstått at konfliktnivået rundt boligsalg er veldig høyt i Norge. Dette har gjerne blitt brukt som argument for å innføre kostbare og obligatoriske tilstandsrapporter. En tidligere undersøkelse har vist at «mer enn hver femte boligkjøper har klaget, eller vurderte å klage, etter kjøpet.»

Boligfakta nr.5 - Eiendomsskatt og kommunale gebyrer

Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunenes innkreving av eiendomsskatt og kommunale gebyrer i 2016 for en standard bolig på 120 kvadratmeter. Gebyrene er oppgitt med merverdiavgift. Undersøkelsene omfatter alle landets kommuner og er gjennomført av Statistisk Sentralbyrå på oppdrag fra Huseiernes Landsforbund.

Boligfakta nr.4 - Kommunale gebyrer

Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift og feieavgift for 2016. Undersøkelsen omfatter alle landets kommuner. Den er gjennomført av Statistisk Sentralbyrå på oppdrag fra Huseiernes Landsforbund. Datamaterialet er hentet fra databasen som benyttes i kommunenes KOSTRA-rapportering.

Boligfakta nr.3 - Bolig er arbeidende kapital

Mens det over tid har vært en utvikling hvor husholdningsutgiftene til mat og klær synker, bruker det norske folk stadig mer av sine inntekter på kjøp, vedlikehold og oppussing av bolig. I takt med veksten i den norske boligformuen roper kritikerne om uforholdsmessige skattefordeler, manglende aksjeinvesteringer og overinvestering i bolig. Boliginvesteringer blir i slike anledninger gjerne omtalt som investeringer i «død kapital».

Boligfakta nr.1 - Boligmarkedet

Økt ledighet, utsikter til svak inntektsvekst og nedgangskonjunktur bidrar til svakere vekst i boligmarkedet i 2016. Ytterligere rentekutt og et nasjonalt underskudd av boliger neste år trekker opp. Huseiernes Landsforbund venter en moderat boligprisvekst i 2016.