Saken kommer opp i Oslo tingrett 24. - 26. april 2017.