Huseiernes Landsforbund ser med forventning frem til implementeringen av de foreslåtte endringer i eiendomsskatteloven. Vi tiltrer fullt ut departementets vurdering av dagens regler som mangelfulle, og ser som en god løsning å la forvaltningslovens regler få anvendelse.