Huseiernes Landsforbund (HL) er kjent med flere av forslagene fra Eiendomsmegler1, som er grunnlaget for Finanstilsynets høringsnotat av 30. september 2010. Dels har vi ved tidligere høringer fremmet samme forslag selv, dels er vi kjent med at Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) har fremmet forslag som er tatt opp på ny av Eiendomsmegler1.