Mer info:
Advokatfellesskapet Centrum
Grønnegata 80 (Nordeabygget)
Postboks 220 Sentrum
9253 Tromsø

Nettside: www.afc.no/advokatfellesskapet/karen-blomli